Suoraan sisältöön

Yritysluotsit

Yritysluotsit Heidi Lihr, Suvi Tuiskunen ja Jukka-Pekka Tolvanen.

Helsingin yritysluotsit

Helsingin uudet yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Heidi Lihr, Jukka-Pekka Tolvanen ja Suvi Tuiskunen aloittivat tehtävässään syyskuussa 2018.

Yritysluotsit jalkautuvat eri puolille Helsinkiä, kartoittavat yritysten tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja. Yritysluotsien avulla kaupunki saa tarkemman kuvan yritysten arjesta ja yritykset puolestaan löytävät helpommin kaupungin toimijoista oikeat yhteistyötahot.

Työssään yritysluotsit keskittyvät erityisesti yritysten fyysiseen toimintaympäristöön ja lupa-asioihin, työvoima- ja osaamistarpeisiin sekä alkuvaiheen yrittäjyyden ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Tavoitteena parantaa kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä

Taloustutkimus toteutti kaupungin toimeksiannosta vuonna 2016 laajan puhelinhaastattelututkimuksen Helsingin elinkeinopolitiikasta. Tuloksista nousi esiin toive yritysten entistä paremmasta kuuntelemisesta ja byrokratian vähentämisestä sekä aktiivisesta liiketoimintaa edistävästä yhteistyöstä. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä kaupunki perusti elinkeino-osastolle elokuun alussa uuden yrityspalvelut-yksikön, jonka tavoitteena on muuttaa kaupungin yrityksiin liittyvää toimintaa asiakasmyönteisemmäksi, ennakoitavammaksi ja tunnetummaksi. Yksikön toimialaan kuuluu myös yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen, ja tämän toteuttamisessa yritysluotseilla on merkittävä rooli.

Kaupunki on jo aiemmin vuonna 2018 palkannut seitsemän alueellista stadiluotsia kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta edistämään. Yritysluotsit tekevät tiivistä yhteistyötä stadiluotsien kanssa yritysten osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Ota yhteyttä
yritysluotsit@hel.fi

Sosiaalisessa mediassa
#yritysluotsiJAA
08.11.2018 12:09