Suoraan sisältöön

Yritysluotsit

Yritysluotsit Heidi Lihr, Suvi Tuiskunen ja Jukka-Pekka Tolvanen.

Helsingin yritysluotsit

Helsingin uudet yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Heidi Lihr, Jukka-Pekka Tolvanen ja Suvi Tuiskunen aloittivat tehtävässään syyskuussa 2018.

Yritysluotsit tekevät työtä yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi. He kartoittavat pk-yritysten yksilöllisiä tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja. Yritysluotsien avulla yritykset löytävät helpommin kaupungin toimijoista oikeat yhteistyötahot.

Yritysluotsit auttavat erityisesti maankäyttö- ja lupa-asioissa, työvoima ja osaamistarpeissa sekä edistävät yritysyhteistyötä ja kehittävät alueellisia yrittäjäverkostoja.

Tavoitteena parantaa kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä

Taloustutkimus toteutti kaupungin toimeksiannosta vuonna 2016 laajan puhelinhaastattelututkimuksen Helsingin elinkeinopolitiikasta. Tuloksista nousi esiin toive yritysten entistä paremmasta kuuntelemisesta ja byrokratian vähentämisestä sekä aktiivisesta liiketoimintaa edistävästä yhteistyöstä. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä kaupunki perusti elinkeino-osastolle elokuun alussa uuden yrityspalvelut-yksikön, jonka tavoitteena on muuttaa kaupungin yrityksiin liittyvää toimintaa asiakasmyönteisemmäksi, ennakoitavammaksi ja tunnetummaksi. Yksikön toimialaan kuuluu myös yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen, ja tämän toteuttamisessa yritysluotseilla on merkittävä rooli.

Kaupunki on jo aiemmin vuonna 2018 palkannut seitsemän alueellista stadiluotsia kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta edistämään. Yritysluotsit tekevät tiivistä yhteistyötä stadiluotsien kanssa yritysten osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Ota yhteyttä
yritysluotsit@hel.fi

Sosiaalisessa mediassa
#yritysluotsi10.02.2020 09:53