Suoraan sisältöön

Tutustu asiantuntijoihimme

Tässä haastattelusarjassa esitellään elinkeino-osaston asiantuntijoita, jotka kertovat minkä parissa he työskentelevät edistäessään työllisyyttä ja yrittämistä Helsingissä.

Asiantuntijamme nostavat esiin havaitsemiaan kehityskohteita ja ajankohtaisia kuulumisia.


Jochen Faugel

Jochen Faugel

"We try to keep international talent in Helsinki and one crucial factor is that their spouses are satisfied."

Read Jochen Faugel's interview ↓ (in English)

Jukka-Pekka Tolvanen

Jukka-Pekka Tolvanen - Yritysluotsi

"Kaupunki on organisaationa iso möhkäle, joka synnyttää erilaisia mielikuvia. Tahtotila on kuitenkin luoda yhdessä yrittäjien kanssa tulevaa kasvua."

Lue Jukka-Pekan haastattelu ↓

Toivo Utso

Toivo Utso - Johtava asiantuntija

"Tarvitsemme Helsinkiin enemmän uusia yrittäjiä ja yrityksiä."

Lue Toivon haastattelu ↓

Ulla Hemminki-Reijonen

Ulla Hemminki-Reijonen - Yhteisömanageri

"Meillä on mahdollisuus olla kokoamme suurempi toimija: suomalaisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta on ammennettavaa."

Lue Ullan haastattelu ↓


Asiantuntijat haastattelussa:

Jochen Faugel

Jochen Faugel

Who are you and what do you do?

I’m Jochen Faugel. I have been the project planner of Spouse program from December 2019. The program has been launched in June 2020 and we received new funding until April 2022. My main function is to manage and run this program. In the beginning, we started with benchmarking and talking with companies and spouses. Then we worked with the concept and marketing. Now we have the tools to actually run the program. In my basic week, I stay in touch with spouses and companies, arrange workshops and work on new services, and try to come up with new things to spice up the program.

Why is your work important?

We try to attract international talent to Finland and especially to Helsinki. There is the economic perspective to keep us competitive, but also for the enrichment of the society. We try to keep these people here and one crucial factor is that their spouses are satisfied. Spouses are often those who sacrifice the most, because worker or their children integrate with their communities in workplace, school or kindergarten. The  Spouse program offers a community and peer support, work related help and networking possibilities. With this, we also help companies to retain their talent, who are aware of the challenges, but often lack the adequate resources to run programs on their own.

Is there something that needs to be improved regarding your work or spouse program?

Well, from the city perspective: we are in lucky spot, because of the new funding. But there is of course needs to develop the program. For example, collaboration with the companies and strengthening the ways to find spouses and make them connect more effortlessly. Especially in the corona situation, this is a crucial issue to solve.

What is happening right now?

The last months we were mainly running the program, offering our events and services and trying to come up with new interesting initiatives to keep participants engaged. Dealing with issues like how to provide community and integrate spouses socially and culturally. Right now ahead is a little summer break, but some small things still happening. Next big step is to arrange design workshops internally on what we have learned and what we can improve. In addition, we are planning workshops with the companies and feedback sessions with the spouses.

What kind of challenge would you throw to city, companies or citizens that would improve city of Helsinki from your point of view?

Overall, I challenge everybody to think how to make Helsinki more internationally friendly. What are the everyday things that can make life easier for international people regarding for example accessibility of hobbies and entertainment. From company perspective: is Finnish always required for every position you are hiring? Also, the same question for the whole society. There would be need for more opportunities for international people. It is counterproductive if we attract people here, but not handle these issues. In addition, recruiting from outside of Finland is not always necessary. We have a lot of international talented people already living here. From citizen’s point of view: how locals can provide for integration of spouses? Finnish people are top of the world in volunteering in different occasions. There could be initiatives to support the integration of spouses.

The Spouse program:

The Spouse Program is an initiative run by the City of Helsinki in close collaboration with the Cities of Espoo and Vantaa and the support of the Uusimaa TE Office. The program supports spouses who have moved to Finland together with their partners who have been hired to work here. The goal is to help spouses integrate to the society and to help companies retain their international talent. Spouse program provides workshops, networking events and guidance among other things.

Jukka-Pekka Tolvanen

Jukka-Pekka Tolvanen

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Jukka-Pekka ja yritysluotsina autan erityisesti ravintola-alan toimijoita. Hommaa on pienemmästä suureen: ravintolayrittäjien ohjausta ja lupa-asioissa auttamista, jossa selviää mitkä asiat ovat hankala hahmottaa ja miten niitä on kehitettävä, että jatkossa asiat luonnistuvat itsenäisesti. Laajemmassa kuvassa tarkoituksena on Helsingin elinvoimaisuuden edistämistä ravintola-alaa kehittämällä.

Miksi tämä on tärkeää?

Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kaupungin tarjoama hallinnollinen apu on tärkeää. Kaupungin hartiat ovat myös suuremmat kehittäessä Helsinkiä houkuttelevana kohteena huippuosaajille ja matkailijoille. Kokonaisuudessaan tämä on myös tulevan elinvoimaisuuden suhteen elintärkeää verotulojen ja työllistämisen kautta.

Mitä kehitettävää näet toiminnassa?

Kaupunki on organisaationa iso möhkäle, joka synnyttää erilaisia mielikuvia. Tahtotila on kuitenkin luoda yhdessä yrittäjien kanssa tulevaa kasvua, jota kaupunki mahdollistaa monipuolisella tuellaan. Tämä toimintakulttuurin muutos on tärkeä saada kaikkien tietoon. Pandemian luoma haastava tilanne muodosti myös tahtotilan ketteryydelle ja toimialarajojen ylittävä yhteistyö otti aimoharppauksen. Luotaessa Helsingistä ruokamatkailun ykköskohdetta on organisaatiorajojen ylittävä yhteistyö erittäin tärkeää valtion, järjestöjen ja erityisesti yritysten kesken.

Mikä on tällä hetkellä ajankohtaista?

Tällä hetkellä haastatellaan ravintola-alan toimijoita ja järjestetään työpajoja ravintolaklusterin kehittämiseksi. Lisäksi koronatilanteen lievennykseen on luotu matalan kynnyksen sähköposti (raflat@hel.fi) yhteydenottoja varten. Ylipäänsä ei ole olemassa niin pientä asiaa, mistä ei yritysluotsille viestiä voisi laittaa.

Minkälaisen haasteen heittäisit kollegoille, yrittäjille tai kaupunkilaisille, jotta Helsinki olisi entistä toimivampi kaupunki yrittää?

Erittäin hyvä kysymys. Kaupungin elinvoiman rakentuessa kaupunkilaisten ja yritysten toiminnasta, näkisin erinomaisen mahdollisuuden kaupunkilaisten ja yrittäjien tiiviimmällä yhteistyöllä. Heittäisin yrityksille pohdittavaksi kysymyksen: ”Miten yrityksesi toiminnassa voisi edistää alueellisia elinkeinomahdollisuuksia ottamalla mukaan muut lähialueen yritykset ja kaupunkilaiset kaupunginosan vetovoimaisuuden kehittämiseksi?”.

Yritysluotsit:

Helsingin kaupunki lanseerasi yritysluotsit kaksi ja puoli vuotta sitten palvelemaan yrittäjien tarpeita, neuvomaan lupa-asioissa sekä viemään viestiä ja toiveita kentältä kaupungin toimeenpanoon. Yritysyhteistyötä on edistämässä kolme yritysluotsia eri painopistealueineen: Heidi Lihr palvelee työvoiman saatavuuden ja osaamisen kysymyksissä, Suvi Tuiskunen maankäyttö- ja lupa-asioissa ja tässä jutussa haastateltava Jukka-Pekka Tolvanen vastaa erityisesti ravintola-alasta.

Yritysluotsien yhteystiedot

Toivo Utso

Toivo Utso

Kuka olet ja mitä teet?

Olen vuodesta 2000 asti ollut mukana yritysneuvonnassa ja nyt johtavan asiantuntijan roolissa. Tehtävät keskittyvät esimerkiksi yksinyrittäjien tukemiseen ja alkavan kuntakokeilun pohdintaan. Varsinainen yritysneuvonta on pienemmässä roolissa. Kokonaisuudessaan rooli on vähän kuin yleismies, ja pystyn hoitamaan, mitä pitää tehdä. Kuntakokeilun suhteen tehtävät liittyvät starttirahahakemuksiin ja koko kuntakokeilun käyntiin saamiseen yritysneuvonnassa, kun asia siirtyi täysin uutena TE-toimistoilta kaupungille.

Miksi tämä on tärkeää?

Meidän roolissa on tärkeää, että aloittavat yrittäjät saavat kaikki tarvittavat tiedot jo yrityksen perustamisvaiheessa, jotta ongelmilta vältytään. Laajemmassa kuvassa tarvitsemme Helsinkiin enemmän uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Ensinnäkin tietenkin toiminnasta syntyvät verotulot, mutta tärkeä puoli on myös työllistymisvaikutus. Kolmannes palveltavista asiakkaista ovat työttömiä, ja yrittäminen on yksi keskeinen tapa työllistyä. Pitää huomioida myös kevytyrittäjyys ja omalla toiminimellä toimiminen. Lisäksi asiakkaista merkittävä osa on maahanmuuttajia, joiden kotouttamiseen ja integroitumiseen yrittäminen on hyväksi.

Mitä kehitettävää näet toiminnassa?

Yksi kehityskohde on ollut digitaaliset palvelut ja esimerkiksi nettineuvonnan tarjoaminen. Koronan myötä nämä ovat ottaneet harppauksen kehityksessä eteenpäin. Sen suhteen kehitys on siis jo tehty ja palvelutarjontaa etänä jatketaan pandemian jälkeenkin. Toisena kehityskohteena on se, että tarvitsemme ylipäänsä lisää yrittämisestä kiinnostuneita henkilöitä ja heidät NewCon palveluiden pariin. Usein uudet yrittäjät eivät tiedä tarjoamistamme palveluista, mutta mielellään heidät otetaan vastaan, vaikka kysyntää on jo nytkin paljon. Erityisesti kuntakokeiluun liittyen myös tarvittaisiin meidän puolelta aktiivista yhteydenottoa työttömiin, jotka yrittämisestä ovat kiinnostuneita.

Mikä on tällä hetkellä ajankohtaista?

Tällä hetkellä keskityn kuntakokeiluun yrittämisen näkökulmasta. Asia on myös ajankohtainen koko elinkeino-osastolle. Lisäksi yritysneuvonnan osalta koronan vaikutus on tietenkin ajankohtainen, sillä tehtävämme on auttaa yrityksiä vaikeassa tilanteessa ja neuvomaan uusia. Lisäksi pohdimme aktiivisesti uusien palveluiden kehittämistä ja palvelulupauksen selkeyttämistä. Työ on jatkuvaa ja uusia työntekijöitä tulee vanhojen poistuessa, mutta varsinaisia yksittäisiä ajankohtaisia hankkeita ei ole.

Minkälaisen haasteen heittäisit kollegoille, yrittäjille tai kaupunkilaisille, jotta Helsinki olisi entistä toimivampi kaupunki yrittää?

Haastaisin kollegoita miettimään yhä enemmän sitä, että me olemme kaupungilla yrittäjiä varten. Työmme pitää tehdä siis yrittäjälähtöisesti, unohtaen miten me itse ehkä asian haluaisimme tehdä. Suunnittelusta lähtien pitää saada yrittäjien ja kaupunkilaisten ääni paremmin esiin osallistamisen kautta. Eli jos yrittäjä esittää jonkun pyynnön, pitää keksiä miten voisimme tämän mahdollistaa eikä vain todeta, että tämä ei ole mahdollista.

Yritysneuvonta:

NewCon yritysneuvontatiimissä kahdeksan yritysneuvojaa auttaa aloittavia yrittäjiä ja heitä, ketkä ovat kiinnostuneita yrittämisen aloittamisesta. Tähän kuuluu erilaiset tilaisuudet, koulutukset ja henkilökohtaisesti saatava neuvonta. Asiakaskunta on monipuolista ja kattaa laajasti eri koulutustaustoista tulevat, mikä korostaa sitä, että yksikössä neuvontaa pitää räätälöidä asiakkaan mukaan. Asiakkaista 40 prosenttia on maahanmuuttotaustaisia ja neuvontaa annetaan kymmenellä eri kielellä.

Ulla Hemminki-Reijonen

Ulla Hemminki-Reijonen

Kuka olet ja mitä teet?

Ulla Hemminki-Reijonen ja toimin yhteisömanagerina syksyllä avattavassa Helsinki Education Hubissa. Tehtäviini kuuluu oppimis- ja koulutusteknologia-alan yhteisön rakentaminen siten, että monipuolisista taustoista tulevat toimijat kohtaisivat hubin toiminnassa toisensa ja uusia innovaatioita voisi syntyä. Tuemme tämän alan startupeja heidän tiellään kohti menestystä ja kansainvälistymistä ja tarjoamme alustan ideoiden testaamiseen suoraan oppijoiden kanssa.

Miksi tämä on tärkeää?

Meillä on Suomessa ja Helsingissä todella paljon osaamista oppimis- ja koulutusteknologioihin liittyen, mikä odottaa hyödyntämistään. Tiiviimmällä osaajien yhteistyöllä tähdätään uusien menestystarinoiden syntymiseen. Yhdessä on mahdollista saada aikaan rohkeita ja vaikuttavia avauksia, ja siksi on tärkeää, että osaajilla on paikka kokoontua yhteen. Meillä on mahdollisuus olla kokoamme suurempi toimija: suomalaisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta on ammennettavaa ulkomaille ja Helsingillä on siten mahdollisuus ottaa vahvemmin paikkansa maailman oppimisen pääkaupunkina.

Mitä kehitettävää näet toiminnassa?

Meillä on Suomessa hyvä maine koulutuksen ja teknologian saralla, joten sopivaa maaperää onnistumiselle löytyy. Olemme vieneet jo hienoja ratkaisuja maailmalle, mutta vielä kaipaamme lisää läpimurtoja. Miten saada irti suomalaisesta koulutuskentästä suuria menestystarinoita? Tarvitsemme tähän ennakkoluulottomuutta ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta. Tässä voimien yhdistämisessä on meillä tehtävää. Lisäksi Helsinki on näkyvä toimija: täällä on paljon yrityksiä ja korkeatasoista monen alan tutkimusta. Meillä on aito mahdollisuus houkutella tänne enemmän sijoittajia ja osaajia.

Mikä on tällä hetkellä ajankohtaista?

Helsinki Education Hubia varten avataan syksyllä uudet yhteisölliset tilat Töölöön. Tällä hetkellä keskityn Hubin toiminnan suunnitteluun, käytäntöjen luomiseen ja tilojen valmisteluun. Mietin, miten voisimme parhaalla tavalla auttaa yhteisömme jäseniä menestymään, ja miten eri toimijat voisivat kokea itsensä tervetulleiksi Hubin toimintaan sekä fyysisesti innovaatiokeskuksessa että virtuaalisesti. Haluamme luoda hubiin kulttuurin, jossa on mahdollista kokeilla rohkeasti uusia toimintamalleja, saada tukea ja kannustusta viedä ideoita eteenpäin aina yritystoiminnaksi saakka. 

Minkälaisen haasteen heittäisit kollegoille, yrittäjille tai kaupunkilaisille?

Toivoisin, että ihmiset suhtautuisivat avoimin mielin yhteistyöhön erilaisten toimijoiden kanssa. Omasta kuplasta poistuminen ja eri ajatuksille altistuminen mahdollistaa innovaatioiden syntymisen. Uskon siihen, että erilaisten ihmisten kohtaamisella on mahdollista saada aikaan jotain ainutlaatuista. Toivon, että Helsinki Education Hubin toimintaan osallistuisikin siis laajasti eri alojen toimijoita, joita yhdistää innostus vaikuttavien tulevaisuuden oppimisratkaisuiden ideointiin ja kehittämiseen. Ihan jokaisella voi olla annettavaa, ehkäpä juuri se seuraava suuri idea?

Helsinki Education Hub:

Helsinki Education Hub on innovaatiokeskus ja yhteisö, joka saattaa yhteen opetusteknologian alan startupit, tutkijayhteisön, opetusalan ammattilaiset, oppijat, sijoittajat ja isommat kumppanit. Hub on kansainvälinen, dynaaminen ja rohkea kokeilija, joka mahdollistaa uusien ideoiden testaamisen sekä kehittämisen yritystoiminnaksi saakka, sekä edistää jo olemassa olevaa oppimis- ja koulutusteknologioihin liittyvää liiketoimintaa. Hubin tavoitteena on tehdä Helsingistä maailman oppimisen pääkaupunki.29.06.2021 17:38