Suoraan sisältöön

Verkostoyhteistyö

Helsinki-päivän viettoa Sofiankadulla


Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa parantaa Helsingin kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Helsingin kaupunki ja Helsinki Partners tekevät yhteistyötä ja ovat mukana seuraavissa matkailuverkostoissa:

Helsingin tekijät

Helsingin kaupunki tekee tiivistä työtä matkailuelinkeinon kanssa Helsingin tekijät -kumppaniverkoston kautta. Lisätietoja ja verkostoon liittyminen verkoston yhteyshenkilöltä juha.riehunkangas(a)hel.fi.

Helsingin tekijät -verkoston kumppanuusmalli uudistettiin vuodelle 2022. Helsinki haluaa jatkossakin kehittää matkailua ja tehdä kansainvälistä markkinointia ja myyntiä yhdessä kumppaneiden kanssa. Verkostoyhteistyötyö tarjoaa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen toimijoille laajan sisältökokonaisuuden, työkaluja oman
toiminnan kehittämiseen sekä kattavat mahdollisuudet verkostoitumiseen.

Lue lisää Helsingin tekijät -verkostosta.

Congress Network Finland ry - CNF

CNF on suomalaisten kokous-, kongressi ja tapahtuma-alan ammattilaisten yhdistys ja verkosto. CNF edistää jäsentensä verkostoitumista sekä ammatillista kehittymistä, kehittää alan tutkimustoimintaa, jakaa tietoa sekä toimii alan yhtenä edunvalvojana.

Cruise Baltic

B2B-verkosto Cruise Baltic koostuu 32 kumppanisatamasta ja kohteesta Baltian alueella.

Digital Tourism Think Thank - DTTT

DTTT on maailmanlaajuinen alusta ja verkosto matkailujärjestöille, instituutioille ja yrityksille keskittyen kohdemarkkinointiin.

European Tourism Association - ETOA

Kauppajärjestö ETOA tekee työtä Euroopan matkailun edistämiseksi ja sen yhteisöön kuuluu yli 1100 organisaatioita maailmanlaajuisista brändeistä pienyrityksiin, DMO:ihin, alan kumppaneihin ja teknisiin asiantuntijoihin.

European Cities Marketing - ECM

Voittoa tavoittelematon ECM-järjestö edistää Euroopan johtavien kaupunkien kilpailukykyä ja suorituskykyä tarjoten alustan matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnin ammattilaisille tiedon vaihtoon, jakamaan parhaita käytäntöjä ja laajentamaan verkostoaan uuden liiketoiminnan rakentamiseksi.

Global Destination Sustainability Movement - GDS

GDS-liike yhdistää destination management-ammattilaisia ja mahdollistaa heidän työtään luoda kukoistavia ja joustavia paikkoja vierailla, tavata ja asua.

International Congress and Convention Association — ICCA

Kansainvälinen kokousalan johtava yhdistys ICCA on erikoistunut kansainväliseen kokousteollisuuteen ja tarjoaa dataa, koulutusta, viestintäkanavia sekä liiketoiminnan kehittämis- ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Nordic Tourism Collective

Voittoa tavoittelematon yhteistyöverkosto Nordic Tourism Collective perustettiin 2019 edistämään matkailualan kestävää kehitystä lisäämällä yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Suomen matkailuorganisatioiden yhdistys - Suoma ry

Suoma toimii Suomessa tapahtuvan matkailun alueellisten organisaatioiden, matkailukeskus-organisaatioiden ja I-kilpi matkailutoimistojen yhteiselimenä ja edunvalvontajärjestönä.

World Tourism Cities Federation - WTCF

WTCF on maailman ensimmäinen kaupunkeihin keskittyvä kansainvälinen matkailujärjestö.

Delice Network

Delice Network on maailmanlaajuisesti merkittävin ammatillinen työkalu ja verkosto kaupungeille, joille ruoka ja gastronomia ovat taloudellisen kehityksen ja houkuttelevuuden edistäjiä.

UIA - Union of International Associations

UIA:n päätarkoitus on ylläpitää kattavaa, ajantasaista ja luotettavaa tietoa kansainvälisistä järjestöistä, niiden toiminnasta ja huolenaiheista sekä kokousten toiminnasta. Lisäksi UIA tukee ja helpottaa kansainvälisten järjestöjen työtä koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksien avulla.

MPI - Meeting professionals international

Maailman suurin kokous- ja tapahtuma-alan järjestö MPI tarjoaa innovatiivista alan koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja toimii äänenä alan edistämisessä ja kasvussa.

Sponsorointi ja tapahtumat ry

Riippumattoman yhteisön tehtävänä on yhdistää alan toimijat sekä lisätä sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta, osaamista ja arvostusta.

Marketing Finland

Marketing Finland on markkinointia ja viestintää tekevien ja ostavien yritysten verkosto, jonka yli 400 jäsentä edustaa noin 90% Suomessa tehdyistä markkinoinnin ja viestinnän ostoista.

Visit Finland

Helsinki on aktiivisesti mukana useammassa Visit Finlandin työryhmässä edistämässä ja kehittämässä Suomen matkailua.

Uudenmaan liitto

Helsinki on mukana vaikuttamassa Uudenmaan liiton matkailutyöryhmässä.

European Capitals of Smart Tourism

Euroopan komission hallinnoima European Capitals of Smart Tourism-aloite palkitsee vuosittain eurooppalaisia kaupunkeja, jotka ovat tehneet erinomaista työtä älykkään matkailun kehittämisen saralla. Helsinki voitti kilpailussa kärkisijan yhdessä Lyonin kanssa vuonna 2019.

Tapahtumateollisuus ry

Tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry:n tehtävä on edistää koko tapahtumateollisuuden elinkeinotoimintaa ja sen arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle.

07.01.2022 12:02