Suoraan sisältöön

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen –hanke

Ilmakuva Helsingistä, näkymä merelle. Kuvaaja: Kari Ylitalo.

English version below.

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen –hankkeen toteuttaa Helsingin kaupungin elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikkö. Hanke tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Helsinki Marketingin kanssa.

Hanke on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitukseen valituista Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä kehittämishankkeista.
Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen –hankkeen rahoittajana toimii Varsinais-Suomen liitto.

Hankeaika: 1.11.2020 – 31.12.2021

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sanni Liimatta
sanni.liimatta(at)hel.fi
Puh. 040 612 8379

Koronapandemian aiheuttaman kriisin seurauksena erityisesti turvallisuuteen liittyvät toimet ovat korostuneet. Matkailuelinkeino on erityisesti korostanut tarvetta kehittää yhteisiä toimintamalleja turvallisuuden lisäämiseksi ja sen viestimiseksi. Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen –hanke pyrkii edistämään Helsingin matkailuelinkeinon palautumista kriisistä. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on luoda Helsinkiin laaja matkailun turvallisuuden kehittämisen ja johtamisen malli, jota voidaan käyttää paitsi koronapandemiakriisistä toipumiseen myös tulevaisuuden kriiseihin varautumiseen.

Toimenpiteet

Nykyisessä tilanteessa korostuu pandemiaan liittyvät näkökulmat, mutta turvallisuuteen liittyy myös lukuisia muita osa-alueita. Tiedolla johtaminen, digitalisaatio ja kestävä matkailu ovat Helsingin matkailun kolme tärkeintä kehittämiskohdetta ja kantavia teemoja myös korona-kriisistä ulospääsyssä. Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeessa luodaan muuan muassa kokonaiskuva Helsingin matkailun turvallisuuden tasosta, tarvittavista kehittämistoimista ja rakennetaan turvallisuuden käsikirja, johon kytketään kaikki olennaiset toimijat. Hankkeessa panostetaan tiedolla johtamiseen, dataan ja sen laaja-alaiseen käytettävyyteen luomalla digitaalinen johtamistyökalu. Lisäksi tuetaan seudullisen matkailuneuvonnan digitalitalisointia ja toteutetaan koulutuskokonaisuus yrityksille. Tavoitteena on rakentaa malli, jossa turvallisuutta ja sen kokemusta johdetaan kokonaisuutena.

Tavoitteet ja vaikutukset

- Helsingin matkailun turvallisuutta johdetaan suunnitellusti ja kokonaisvaltaisesti
- Helsingin matkailun tiedolla johtamisen kokonaisuus kehittyy
- Varautuminen tulevaisuuden kriiseihin paranee valmiin tietoon perustuvan johtamismallin avulla
- Yritysten osaamistaso turvallisuusasioissa parantuu koulutuksen ja viestinnän kautta
- Asiakkaan matkailukokemus paranee, Helsingin suhteellinen kilpailuasema paranee, palautuminen kriisistä nopeutuu
- Helsingin ylläpitämän seudullisen matkailuneuvonnan siirtyminen digitaaliseen toimintaympäristöön nopeutuu
- Helsingissä pilotoituja toimintamalleja voidaan noudattaa myös muualla Suomessa, jolloin asiakkaan kokemus on yhteinen riippumatta vierailtavasta kohteesta

Yhteiskehitystyöpajat

Toteutamme osana hanketta työpajasarjan, jonka tarkoituksena on tuoda paikalliset matkailu- ja turvallisuustoimijat yhteen sekä tuottaa yhteisiä toimintamalleja turvallisuuden lisäämiseksi ja sen viestimiseksi.

Ilmoittaudu 7.5.2021 järjestettävään ensimmäiseen työpajaan täällä: https://www.lyyti.fi/reg/matkailunturvallisuus07052021

Matkailualan yrittäjä, toimija, edustaja, vaikuttaja tai muu: osallistu ja opi mukana, ja tule rakentamaan Helsingin matkailualueen turvallisuusbrändiä!

Liitteet:

Hankehakemus
Kaupungin päätös hankehakuun osallistumisesta
Hankepäätös

Summary

Leading the safety in tourism in Helsinki area

The corona pandemic crisis has highlighted the importance of safety measures in tourism. Thus, the local tourism industry in Helsinki has expressed the need to find collective ways to increase traveler safety and develop messaging around the topic. This was the starting point of the project ‘Leading the safety in tourism in Helsinki area’ that focuses on supporting our destination to recover from the crisis. The primary goal of the project is to build an extensive model to develop and lead the tourism safety in Helsinki – a model that can be utilized both for recovering from the corona crisis but also for the future crises that the tourism industry is yet to face.

The current situation emphasizes the crisis management from a pandemic point of view, yet safety as a concept in tourism includes various other aspects as well. Leading with data, digitalization and sustainable travel are the main three focus areas of the tourism development in Helsinki. These topics are also relevant themes for recovering from the crisis and therefore determining the actions to take in this project. ‘Leading the safety in tourism in Helsinki area’ -project will focus on mapping out the development areas and the level of tourism safety in Helsinki. As an outcome, there will be a safety handbook created: this handbook will merge all relevant stakeholders and tourism players together, aiming to clarify the tourism safety landscape in Helsinki as a whole. Additionally, a data tool will be created to provide relevant data for safety and recovery. A set of trainings will be hosted for the local tourism enterprises while the digitalization of the local tourism info will also be supported. In the end, the aim is to have a model that will support leading the tourism safety and building the feeling of safety in the capital of Finland.
28.04.2021 13:27