Suoraan sisältöön

Turvallisuus

Suomenlinna. Kuva: Julia Kivelä.

English version below.

Turvallisuus on noussut yhdeksi tärkeimmistä matkailun osa-alueista koronakriisin seurauksena.

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen

Elinkeino-osastolla on alkanut joulukuussa 2020 matkailun turvallisuuden kehittämiseen liittyvä hanke. Listätietoa täältä.

Turvallisuuden hyvät käytänteet

Helsingin kaupunki on tehnyt yhteistyössä palvelumuotoilutoimisto Hellonin kanssa ohjeistuksen matkailualalle liittyen yhteisiin hyviin käytänteihin kesäkuussa 2020.

Tavoitteena on, että kaikki Helsingin matkailuyritykset noudattavat samoja toimintamalleja turvallisuuden osalta. Ensisijaisesti noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia ja sääntöjä. Sen lisäksi yhteisiä toimintamalleja voidaan sisällyttää matkan kaikkiin eri vaiheisiin suunnittelusta aina jälkimarkkinointiin asti.

Kun kaikki matkailuketjun toimijat (logistiikka, ravintolat, hotellit, ohjelmapalvelut, tapahtumat, jne) viestivät samalla tavalla, syntyy asiakkaalle kokonaisuutena turvallisempi kokemus.

Miten varmistat asiakkaiden turvallisuuskokemuksen matkailualalla: Turvallisen kokemuksen ajurit ja toimenpidesuositukset

Laajempi materiaali liitteineen.
• 15.6.2020 järjestetyn turvallisuus -webinaarin tallenne.
Lisätietoa tapahtumien turvallisuudesta. 

Lisätietoja:
Jukka Punamäki
jukka.punamaki@hel.fi


Due to the covid-19 crisis, safety has become one of the top priorities in tourism.

Leading the safety in tourism in Helsinki area

The City Economic Development department has run a tourism safety project since December 2020. More info here.

Best practices in safety and security

City of Helsinki in cooperation with service design company Hellon has prepared safety
and security guidance for tourism businesses (in Finnish) in June 2020.

The aim is to have all tourism businesses in Helsinki following the same tourism safety principles in a collective manner. Primarily, guidance and rules set by the official authorities are to be followed and additional collective ways to increase traveler safety can be tied to the different stages of travel on top.

When all tourism operators (logistics, restaurants, hotels, activities, events etc.) along the traveler journey share the same message, the customer experience will become safe as a whole.

You can find more info about safety in events from here.

More information:
Jukka Punamäki
jukka.punamaki@hel.fi
19.02.2021 11:12