Suoraan sisältöön

Turvallisuus

Helsingin keskustan katukuva Simonkadulta

Turvallisuus koskettaa koko kaupunkia aina matkailijoista alan ammattilaisiin ja asukkaisiin. Koronapandemian myötä turvallisuus on noussut esiin yhä tärkeämpänä osana tulevaisuuden vastuullista matkailua ja erityisesti terveysturvallisten toimenpiteiden tarve on noussut matkailuliiketoiminnan keskiöön. Turvallisuus on läsnä matkan jokaisessa vaiheessa aina kohteen valinnasta ja suunnittelusta matkan jälkeiseen kokemusten jakamiseen. Matkailija kohtaa asiakaspolullaan useita eri palveluja, kohteita ja ihmisiä – ja jokaisella näistä on vaikutusta siihen, millainen turvallisuuden kokemus matkailijalle muodostuu.

Turvallisuus on osa palveluiden laatua. Ensisijaisesti noudatetaan aina viranomaisten ohjeistuksia ja sääntöjä. Sen lisäksi tavoitteena on, että kaikki Helsingin matkailuyritykset noudattavat samoja toimintamalleja turvallisuuden osalta. Yhteisiä toimintamalleja voidaan sisällyttää matkan kaikkiin eri vaiheisiin aina suunnittelusta jälkimarkkinointiin asti. Kun kaikki matkailuketjun toimijat (logistiikka, ravintolat, hotellit, ohjelmapalvelut, tapahtumat jne.) viestivät samalla tavalla, syntyy asiakkaalle kokonaisuutena turvallisempi kokemus.

Turvallisuuteen panostaminen tuo myös taloudellista hyötyä, sillä se lisää kaupungin vetovoimaa ja houkuttelee alueelle uusia matkailijoita. Turvallisuus on usein edullista, mutta tuottaa paljon. Turvallisuuden kasvattaminen tapahtuu usein pienin teoin eikä se vaadi suuria panostuksia. Turvallisuuden eteen tehdyn työn hyödyt heijastuvat kuitenkin suoraan matkailijamääriin ja matkailun laatuun.

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeessa Helsinki on luonut yhteistyössä Rambollin kanssa turvallisuuden käsikirjan, Kompassin, joka tarjoaa kattavasti turvallisuustietoa ja ohjeistusta matkailualan toimijoille. Yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa on luotu matkailun turvallisuuden alueellisen johtamisen malli ja toimenpideohjelma. Lisää hankkeesta sivulla Päättyneet hankkeet.

Katso myös Helsingin kaupungin ja palvelumuotoilutoimisto Hellonin kanssa kesäkuussa 2020 tekemä ohjeistus matkailualalle liittyen yhteisiin hyviin käytäntöihin.

10.01.2022 12:48