Suoraan sisältöön

Kestävä matkailu

Matkailijoita syksyisessä Suomenlinnassa


Strategiat

Helsingin kaupungin strategia

  • ”Vetovoimainen kaupunki houkuttelee myös matkailijoita. Kehitämme Helsingistä maailman kestävintä ja älykkäintä matkailukohdetta.”
  • ”Ainutlaatuinen kaupunkikulttuurimme on keskeinen hyvän elämän mahdollistaja. Se rakentaa Helsingin omaleimaisuutta, tekee kaupungista houkuttelevamman matkailijoille, edistää kaupunkilaisten osallisuutta, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä, vähentää segregaatiota ja edistää kaupunkilaisten sitoutumista Helsinkiin.”
  • ”Aikaistamme Helsingin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 ja uudistamme Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman, jonka osana laaditaan riittävät ja uskottavat toimenpiteet muun muassa liikenteen ja rakentamisen päästöjen vähentämiseksi. Asetetaan hiilinollatavoite vuodelle 2040.”

Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026

  • Ympäristön kestävyys ja hiilineutraalius on nostettu kehittämisen kärkeen. Kestävyys nähdään Helsingille erottautumistekijänä ja kilpailuetuna. Tavoitteena on olla maailman kestävin kohde. Samalla korostetaan helsinkiläisten hyvinvointia kaiken tekemisen lähtökohtana ja myös sosiaalinen kestävyys sekä inklusiivisuus tullaan nostamaan entistä enemmän kehittämisen keskiöön ja myös voimavaraksi. Kestävää kehitystä edistetään tavoittelemalla mm. Sustainable Travel Finland -merkkiä samoin kuin Global Destination Sustainability -indeksin kärkipaikkaa. Työvoiman saatavuus ja turvallisuus ovat toiminnan perusedellytyksiä ja siksi niihin panostaminen on tärkeää.
  • Toimenpiteet ja mittarit -liite.

Deklaraatiot

Helsinki on sitoutunut kahteen UNWTO:n deklaraatioon:

Lisäksi Helsinki on allekirjoittanut Glasgow Declarationin, jossa sitoudutaan puolittamaan matkailun aiheuttamat päästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan päästöjen nollataso vuonna 2050.

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Helsinki on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. Tavoitteena on saada Helsingille Sustainable Travel Finland -destinaatio merkki vuoden 2025 aikana.

  • Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hanke järjestää STF -koulutusta ja valmennusta. Lisätietoja täältä.

  • Novago Oy:n hallinnoima Carbon Neutral Experience -hanke järjestää STF-valmennuksia matkailuyrittäjille suomeksi ja ruotsiksi. Lisätietoa täällä.

  • 20.5.2021 ohjelmassa oli mukana 73 yritystä, joista 20 on saanut STF-merkin. Katso aiheesta tehty video jossa yritykset kertovat omista kokemuksistaan STF -ohjelmassa.

  • Miksi ja miten mukaan STF-ohjelmaan? Katso aiheesta tehty video.

  • Destinaation kriteeristöön voi tutustua täältä.

Toolkit for Communicating Sustainable Helsinki

Helsinki Partnersin kattava vastuullisuusteemainen "työkalupakki" tuo esille Helsingin tekemää kestävän kehityksen työtä ja auttaa siitä viestimiseen konkreettisten esimerkkien avulla ja työkalujen kautta (englanniksi).

Valitse vastuullisemmin -palvelu

Helsinki Partnersin Valitse vastuullisemmin -palvelu nostaa esille helsinkiläisiä yrityksiä, jotka toimivat yritystoiminnassaan vastuullisesti. Palvelu kattaa kuusi eri kategoriaa: käyntikohteet, ravintolat, tapahtumat ja tapahtumatilat, majoitus sekä liikkeet.

Kestävät tapahtumat

Helsinki Partners on luonut Sustainable meeting guidelines -ohjeet kestävien tapahtumien järjestämiseksi. Ohje on ladattavana versiona myös Helsinki Material Bankissa.

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hanke

Keväällä 2022 päättyneessä Carbon Neutral Tourism -hankkeessa luotiin malli ja työkalut hiilijalanjäljen mittaamiseen matkailualalla, lisätietoa hankkeesta.

Ravintolat

Ravintoloiden kestävyyttä kehitetään Helsingissä ainakin kolmen eri ohjelman puitteissa:

Visit Finlandin Kestävän ruokamatkailun -opas.

Global Destination Sustainablity Movement

Helsinki on mukana GDS-movementissa. Ohjelmassa mitataan laajasti destinaation kestävyyteen liittyviä osa-alueita, jonka jälkeen kohteet myös listataan paremmuusjärjestykseen. Helsingin tavoitteena on olla tämän listan ykkönen vuonna 2025.

GDS-kriteeristöön voi tutustua täältä.

GDS-tuloksi voi tarkastella Power BI:n raportin avulla.

Kaupungin toimenpiteitä

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hanke

Osa vastuullista ja kestävää matkailua on turvallisuus ja sen huomiointi eri näkökulmista koko matkaketjun ajan. Helsinki rakensi oman turvallisuusjohtamisen toimintamallin vuoden 2021 aikana. Lisätietoa hankkeesta.

European capital of Smart Tourism

Helsinki valittiin yhdessä Lyonin kanssa Euroopan ensimmäisiksi European Capital of Smart Tourism -kaupungiksi vuonna 2019. Arvioidut teemat olivat accessibility, sustainability, digitalization ja cultural heritage and creativity. Hakemuksen voi lukea täältä.
06.06.2022 15:28