Suoraan sisältöön

Matkailun kehittäminen

Biennaalipaviljonki ilmakuva

Helsingin matkailun kehittäminen kuuluu elinkeino-osaston matkailuyksikön vastuualueeseen. Sen tehtäviä ovat kaupungin matkailun edistäminen ja toimintaympäristön kehittäminen kestävästi ja älykkäästi yhteistyössä matkailun ekosysteemin kanssa. Kehittämisen tärkeimpänä ohjenuorana toimii 2018 valmistunut Matkailun tiekartta.

Tapahtumien kehittäminen kuuluu viestintäyksikön vastuualueeseen. Merellisen Helsingin ja ravintolaklusterin kehittäminen taas ovat yrityspalvelut-yksikön vastuulla.

Matkailun tiekartta

Kesäkuussa 2018 julkistettu Helsingin Matkailun tiekartta vuosille 2018-2021 linjaa matkailun kehittämiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on mm. vahvistaa matkailun kestävää kasvua, kehittää digitaalisia matkailupalveluita sekä edistää yksilöllisten ja korkealaatuisten matkailupalvelujen tarjontaa. Matkailun tiekartan päivitystyö on käynnissä ja uusi matkailun tiekartta tullaan julkaisemaan kevään 2022 aikana.

Matkailun tiekartta 2018-2021 pohjautuu elinkeino-osaston syksyllä 2017 toteuttamaan selvitykseen  Helsingin matkailu ja tapahtumat – visio ja tiekartta, joka toteutettiin yhteistyössä matkailuelinkeinon, Helsinki Marketingin ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi tiekartta noudattaa kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteitä sekä Helsingin kaupunkistrategiaa.

Matkailun tiekartta englanniksi: Roadmap for tourism
Matkailun tiekartan tilannekatsaus (käsitelty elinkeinojaostossa 11.11.2019)

Matkailun verkkokauppa

Helsinki on ollut mukana 12 kunnan kanssa avaamassa Etelä-Suomen yhteistä matkailun verkkokauppaa Bookinpointia. 12 kuntaa – Kemiönsaari, Salo, Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Espoo, Helsinki, Vantaa, Tuusula, Sipoo ja Porvoo – ovat sitoutuneet edistämään koko alueen yhteistä verkkokauppakokonaisuutta yhteistyössä matkailuyritysten kanssa. Tavoitteena on, että lopulta sadat yritykset ja jopa yli tuhat matkailutuotetta on ostettavissa yhdestä paikasta.

Lisätietoa Bookingpoint matkailun verkkokaupasta:

Etelä-Suomen yhteinen matkailun verkkokauppa -artikkeli
Bookingpoint -esite
Bookingpoint verkkosivut

Kestävä matkailu

"Helsinki on kestävän matkailun kärkikohde ja edelläkävijä, jolle vastuullisuuden jatkuva kehittäminen luo selvää kilpailuetua."

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä. Kestävyys on nostettu myös Helsingin matkailun kehittämisen kärjeksi.

Lisätietoa Helsingin työstä kestävämmän matkailun puolesta täällä.


Turvallisuus

Turvallisuus on noussut yhdeksi tärkeimmistä matkailun osa-alueista koronakriisin seurauksena. Lisätietoa Helsingin työstä matkailun turvallisuuden puolesta täällä.


Matkailuinfran kehittäminen

Kaupungille asetettiin alkuvuodesta 2019 matkailuinfran kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on konkreettisten hankkeiden kautta edistää kaupungin matkailuinfran palvelukykyä. Ensimmäiset kehittämiskohteet ovat matkailun linja-autoliikenne, julkiset vessat ja opastukset.

Matkailubussiliikenne

Matkailubussiliikenteen määrät ovat viime vuosina kasvaneet matkailun kasvun myötä. Helsingin matkailubussiliikenteelle on tehty oma kehittämissuunnitelma, jossa on tarkasteltu monipuolisesti matkailubussiliikenteen nykytilannetta sekä tunnistettu kehittämistarpeita ja ratkaisuehdotuksia muun muassa kansainvälistä kartoitusta hyödyntäen. Kehittämisen tavoitteena on, että matkailijoille on tarjolla myös helppoja vaihtoehtoisia kulkutapoja tutustua kaupunkiin ja että matkailubussiliikenteellä pystytään sujuvasti palvelemaan juuri niitä kohderyhmiä, joille se on tarkoituksenmukaisin tapa nähdä Helsinkiä.

Julkiset vessat

Uusien julkisten vessojen tarve on tunnistettu ja lisää julkisia vessoja on jo tullut ja lisää on tulossa. Muun muassa Sibeliuspuistoon on tullut uusi city-wc vanhan lisäksi sekä kesäaikaan Sibeliuspuiston siivouskertoja on lisätty kovan käytön vuoksi. Lisätietoja julkisten vessojen kehittämistyöstä täällä.

Opastukset

Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa Helsinki, Tampere ja Turku kehittivät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustan kautta. Vuonna 2019 päättyneen hankkeen tuloksena rakentui älykkään kaupunkiopastuksen konsepti ja 6Aika-kaupunkien yhteinen kaupunkiopastamisen käsikirja. Uusi Älykäs kaupunkiopastaminen Helsingissä -projekti käynnistyi 2021.

Hankkeet

Helsingin kaupungilla on käynnissä useita hankkeita matkailun kehittämiseksi. Lisätietoa hankkeista ja niiden materiaalit löytyvät täällä.
07.01.2022 11:54