Suoraan sisältöön

Matkailuliikenne

Matkailubussiliikennettä kehitetään

Helsingin kaupunki tekee selvitystä matkailubussiliikenteen kehittämisestä. Työ on käynnistynyt vuoden 2019 elokuussa, ja sen on tavoitteena valmistua vuoden 2020 aikana. Työssä on konsulttina WSP Finland Oy.
Työn tavoitteena on selvittää parhaat kansainväliset käytännöt matkailubussiliikenteen kehittämiseksi, tehdä arvio, paljonko Helsinki voi ottaa vastaan matkailijoita, kartoittaa nykyistä kaupungin infrastruktuuria riittävien matkailubussiliikenteen edellytysten turvaamiseksi sekä laatia toimenpideohjelma kustannusarvioineen ja aikatauluineen matkailubussiliikenteen kehittämiseksi.

Matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat Helsingin keskustassa.

Lue lisää:

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Matkailuliikenteen pysäköintijärjestelyt

Uutta Helsinkiä – keskusta

Kansainvälinen risteilyliikenne
Katso täältä Helsinkiin saapuvat risteilijät.


Taustatietoa
Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toimii Helsingin tulevaisuuden suuntaviivana. Strategiaa toteutetaan kärkihankkeissa, joista yksi on kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen. Senaatintorin matkailuliikenteen pysäköintijärjestelyjen muutokset ovat yksi osa hankkeessa arvioitavia ratkaisuja.


17.08.2020 15:07