Suoraan sisältöön

Esimerkkejä Suomesta ja ulkomailta

Suomenlinnan kestävän matkailun strategia – Suomenlinnan hoitokunta 2015

”Strategiassa huomioidaan kohteen suojelu ja matkailun kehittäminen. Tavoitteena on tehdä Suomenlinnasta kestävän matkailun mallikohde. Strategia antaa työkalun ja yhteiset suuntaviivat, joiden avulla pidetään huolta maailmanperintöarvon säilymisestä”
Suomenlinnan kestävän matkailun strategian viisi painopistealuetta vuosille 2015–2020:
1. Matkailun vaikutusten hallinta ja hyötyjen kotiuttaminen
2. Laadukkaan kävijäkokemuksen ylläpitäminen
3. Kesäkohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi
4. Verkostomaisen toiminnan kehittäminen
5. Maailmanperintöarvoista viestiminen

Kestävän matkailun periaatteet – Kansallispuistot, luonto- ja historiakohteet sekä maailmanperintökohteet –Metsähallitus 2016

Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Kestävää matkailua edistetään:
1. Tukemalla kohteiden arvojen säilymistä ja edistämällä niiden suojelua
2. Minimoimalla ympäristön kuormitusta
3. Vahvistamalla paikallisuutta
4. Edistämällä kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä
5. Edistämällä paikallistalouden kasvua ja työpaikkojen luomista
6. Viestimällä yhdessä kohteen arvoista ja palveluista


Sustainable and City-Compatible Berlin Tourism Plan 2018+

The goals for city-compatible, sustainable tourism in Berlin:
1. Making Berlin an even more attractive and enjoyable experience for visitors goes hand in hand with increasing the quality of life for residents

2. Further developing Berlin tourism qualitatively, with the aim of achieving moderate and stable qualitative growth

3. A differentiated view of tourism is needed for different urban areas; the special attractions, features and requirements in the individual boroughs need to be clearly elaborated, and then taken as the basis for deriving the requisite measures for developing tourism (steering and marketing)

4. Sustainability as a maxim for action to ensure Berlin tourism continues to develop in a way compatible for the city (economically, ecologically and socially)

Barcelona Tourism for 2020 – A Collective strategy for sustainable tourism

Seven bases of Barcelona’s plan:
1. Smart management and distribution of tourist flows in the city and territory.
2. Reducing the negative impact that tourism has on the city.
3.  Ordering, regulating and controlling tourist activities and anti-social attitudes.
4. Defining a new governance and funding model for tourism.
5. Boosting Barcelona's identity and uniqueness as a sustainable, competitive destination of excellence.
6. Distributing the benefits that tourism generates in a fairer and more cross-cutting way.
7. Raising awareness of the benefits of tourism and encouraging public involvement.

Tourism of Good – An Invitation to a journey towards sustainable tourism by 2030 –Wonderful Copenhagen

»The key idea is that tourism is not a goal in itself; tourism is a means to a sustainable end – a reality where tourism contributes positively to society, to building better cities and destinations for locals and visitors alike and where tourism is a driver of positive change. «
Four focus areas of this plan are:
1. Broadening tourism
2. Tourism choices matter
3. Partnerships for good
4. Leading by example

Towards sustainable travel and tourism in Norway a roadmap
 04.03.2019 15:13