Suoraan sisältöön

Kestävä matkailu

English version here.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä. Kestävyys on nostettu myös Helsingin matkailun kehittämisen kärjeksi.

"Helsinki on kestävän matkailun kärkikohde ja edelläkävijä, jolle vastuullisuuden jatkuva kehittäminen luo selvää kilpailuetua."

Strategiat

Helsingin kaupungin strategia

  • "Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä"
  • "Helsinki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja ja pyrkii mukaan maailman johtavien kaupunkien C40-ilmastoverkostoon. Helsinki erottautuu globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä."
  • "Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035."

Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteet

  • "Rakennamme ekologisesti, sosio-kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää, useilta eri kohdemarkkinoilta suuntautuvaa matkailun kasvua hyödyntämällä erityisesti digitaalisia työkaluja. Yhteistyössä matkailualan paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa valmistelemme Helsingille kestävän turismin (Sustainable Tourism) ohjelman, jonka pohjalta tarkemmat toimenpiteet suunnitellaan."

Helsingin matkailun tiekartta

  • "Matkailu vaikuttaa voimakkaasti mm. paikallisiin asukkaisiin, talouteen ja ympäristöön. Jotta matkailu voi kasvaa pitkäjänteisesti, on kaikki näkökulmat huomioitava kehittämisessä."

UNWTO Deklaraatiot

Helsinki on sitoutunut kahteen UNWTO:n deklaraatioon

Sustainable Travel Finland

Helsinki on mukana Sustainable Travel Finland –ohjelmassa. Tavoitteena on saada Sustainable Travel Finland –destinaatio merkki vuoden 2021 aikana.

Think Sustainably

Helsinki Marketingin valitse vastuullisemmin –palvelu nostaa esille helsinkiläisiä yrityksiä jotka toimivat yritystoiminnassaan vastuullisesti. Palvelu kattaa kuusi eri kategoriaa: käyntikohteet, ravintolat, tapahtumat ja tapahtumatilat, majoitus sekä liikkeet.

Kestävän matkailun ohjelma

Koronasta johtuen kestävän matkailun ohjelmaa ei hyväksytty vuonna 2020, vaikka se oli käytännössä valmis. Korona on muuttanut matkailun toimintaympäristöä niin radikaalisti, että ohjelma pitää päivittää vastaamaan uutta tilannetta. Matkailun tiekartta tullaan päivittämään vuonna 2021 Helsingin kaupungin strategian valmistuttua syksyllä 2021. Tiekartassa otetaan myös matkailun kestävyyteen liittyvät asiat huomioon ja lopputuloksena on Kestävän matkailun tiekartta.

Tapahtumien tiekartta

Tapahtumien kehittäminen on nostettu Helsingin matkailun tiekartassa tärkeään asemaan.

Carbon Neutral Tourism –hanke

CNT -hankkeessa luodaan malli ja työkalut hiilijalanjäljen mittaamiseen matkailualalla.

Ravintolat

Ravintoloiden kestävyyttä kehitetään Helsingissä ainakin kolmen eri ohjelman puitteissa.

Global Destination Sustainablity Movement

Helsinki on mukana GDS-movementissa. Ohjelmassa mitataan laajasti destinaation kestävyyteen liittyviä osa-alueita jonka jälkeen kohteet myös listataan paremmuusjärjestykseen. Helsingin tavoitteena on olla tämän listan ykkönen vuonna 2021.

Kaupungin toimenpiteitä

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen

Osa vastuullista ja kestävää matkailua on turvallisuus ja sen huomiointi eri näkökulmista koko matkaketjun ajan. Helsinki on rakentamassa omaa toimintamallia vuoden 2021 aikana.

European capital of Smart Tourism

Helsinki valittiin yhdessä Lyonin kanssa Euroopan ensimmäisiksi European Capital of Smart Tourism -kaupungiksi vuonna 2019. Arvioidut teemat olivat accessibility, sustainability, digitalization ja cultural heritage and creativity. Hakemuksen voi lukea täältä.


17.02.2021 10:37