Suoraan sisältöön

Kestävä matkailu

Kestävän matkailun kehitys on nostettu tärkeään asemaan niin Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteissä kuin Helsingin kaupungin matkailun tiekartassakin.

Tälle sivustolle on kerätty taustatietoutta kestävästä matkailusta kehittämisen tueksi.

UNWTO Declarations

Helsinki on liittynyt mukaan kahteen UNWTO (United Nations World Tourism Organization) julistukseen vuonna 2019.

- Lisbon Declaration on Cities for all: building cities for citizens and visitors (5.4.2019)
- Nur-Sultan Declaration on ‘Smart Cities, Smart Destinations (10.10.2019)


Sustainable Travel Finland -pilotti

Helsinki on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -pilotissa.
Lisätietoja pilotista.
Ilmoittaudu koulutuksiin.

Think Sustainably
Helsinki Marketing on lanseerannut kesällä 2019 Think Sustainably –palvelun, jonka tavoitteena on nostaa esille kestäviä tuotteita. Lisätietoja: My Helsinki valitse vastuullisemmin

Helsingin kestävän matkailun ohjelma

Helsinki rakentaa syksyllä 2019 kestävän matkailun ohjelman, jossa otetaan kantaa matkailun useisiin eri osa-alueisiin.
Ohjelma tulee noudattamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tukee osaltaan myös Helsingin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Helsinki toivoo ehdotuksia siitä, miten matkailua voidaan kehittää kestävällä tavalla. Jätä ehdotuksesi tänne.


Hyödyllisiä verkkosivuja kestävästä matkailusta

UNWTO SDG (World Tourism Organization - Sustainable development goals)
Green Ideas for Tourism – Mitä on kestävä matkailu?
KESMA II –Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun
Sustainable tourism in Iceland
Eco-Union
European Commission - Sustainable tourism
Tourism2030 is an independent portal which brings together the global community of people and organisations working for making tourism more sustainable.
Europarc federation
The Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism

23.01.2020 14:31