Suoraan sisältöön

Päättyneet hankkeet


Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen

Hankeaika 1.11.2020-31.12.2021

Tiivistelmä

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistettiin vuoden 2021 aikana Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamilla kehittämishankkeilla (Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus), joilla tuettiin alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Helsingin hanke keskittyi matkailun turvallisuusjohtamisen kehittämiseen. Yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa kehitettiin matkailun turvallisuuden alueellisen johtamisen malli.

Turvallisuus on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi vastuullista matkailua vaatien tarkempaa ohjeistusta ja yhteistä viestintää. Lisäksi turvallisuuskäytänteiden noudattaminen ja uusiin uhkiin varautuminen vaatii yrityksiltä jatkuvaa seurantaa ja ennakointia. Vastauksena näihin vaatimuksiin hankkeessa luotiin matkailun turvallisuuden käsikirja, Kompassi, joka tarjoaa kattavasti turvallisuustietoa ja ohjeistusta alan toimijoille. Helsingille tehtiin myös kaupungin turvallisuusjohtamisen kehittämissuunnitelma, jossa kaupungin olemassa olevia turvallisuusrakenteita tarkasteltiin erityisesti matkailijan näkökulmasta. Kehityskohteita turvallisuuteen haettiin muun muassa alan toimijoille suunnatun työpajatyöskentelyn kautta. Työ toteutettiin yhteistyössä Rambollin kanssa.

Kehityskohteiden pohjalta toteutettiin myös matkailuyrityksille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi hankkeen myötä käynnistyi paikallisen matkailun turvallisuusverkoston toiminta. Matkailun turvallisuuden kehitystyötä jatkaa Helsingin kaupungin matkailuyksikkö ja sen vetämä matkailun turvallisuuden ydinryhmä. Hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä Suomi- ja Carbon Neutral Experience -hankkeissa.

Osana matkailun turvallisuustyötä toteutettiin myös matkailijavirtojen mittaamisen IoT-datapilotti, jonka myötä syntyi matkailijavirtoja visualisoiva reaaliaikainen Heatmap-verkkosivu. Sivulta näkee pääkaupungin matkailun kannalta keskeisten alueiden, nähtävyyksien ja palveluiden kuluvan minuutin ruuhkatilanteen värikoodattuna karttanäkymään. Kerätyn datan pohjalta saatiin myös arvokasta tietoa matkailun kannalta keskeisten alueiden käytöstä. Datapilotin teknologiakumppanina toimi Hypercell. Heatmapin kehitys jatkuu. Tutustu Heatmapiin alla olevien linkkien kautta:

Heatmap versio 1
Heatmap versio 2
Uusi Heatmap-verkkosivu näyttää Helsingin ruuhkaisimmat alueet reaaliajassa

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sanni Liimatta
sanni.liimatta@hel.fi
Puh. 040 612 8379


Digitähti


Hankeaika toukokuu 2020 — elokuu 2021

DigiTähti -hanke edistää mikro- ja pk-yritysten koronasta toipumista. Koronakriisi aiheutti monelle matkailu- ja ravintola- alan mikro- ja pk-yritykselle yllättävän taloudellisen tilanteen, josta selviytymisessä tarvitaan myös uusien, digitaalisten työtapojen käyttöönottoa.

Tiivistelmä

Digitaalisuus luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Koronakriisi on osoittanut, että monien mikro- ja pk-yrityksien on ryhdyttävä kehittämään uusia kanavia tuotteiden ja palveluiden myyntiin, jakeluun sekä viestimiseen olemassa olevan ja potentiaalisen asiakaskunnan kanssa, kun henkilökohtaiseen kontaktiin ja palveluun perustuvat perinteiset kanavat eivät ole käytettävissä. Uudet kanavat ja niiden toiminta perustuu pitkälti verkkokaupan ja digitaalisen liiketoiminnan hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteena onkin luoda pohja Uudenmaan matkailun verkkokaupan syntymiselle.

Hankkeella digiosaaminen ajan tasalle

Hanke tukee erityisesti matkailu- ja ravintola-alan mikro- ja pk-yrityksiä sekä muita pieniä yrityksiä, kuten esimerkiksi tori- ja hallikauppiaita sekä kivijalkaliikkeitä, joiden digiosaaminen on jäänyt toimialan erityisosaamisen kehittämisen varjoon. Hankkeen kärkitavoitteena on, digitaitojen kehittämisen lisäksi, verkkokauppa-alustan etsiminen ja verkko-kauppatekniikan käyttöönotto. Tähän perustuen yritykset voivat rakentaa digitaalisen markkinointinsa, myyntinsä ja tukitoimintonsa. DigiTähti hankkeeseen osallistuminen on yrityksille veloituksetonta.

Digitalisaation edut ja hyödyt käyttöön

DigiTähti-hanke tukee yrityksiä ja yrittäjiä tunnistamaan uusien teknologioiden ja digitalisaation mahdollisuudet omassa yritystoiminnassaan. Lisäksi hanke opastaa näitä tahoja ottamaan haltuunsa digitalisaation edut ja hyödyt. Perusajatuksena DigiTähti-hankkeessa on kehittää yritysten ja yrittäjien valmiuksia monipuoliseen ja -kanavaiseen liiketoimintaan digitalisuutta hyödyntäen ja näin lisätä yritysten kykyä torjua erilaisten, yllättävienkin tilanteiden tuomia taloudellisia ongelmia. Digitalisuutta hyödyntävä yritys antaa itsestään myös nykyaikaisen ja aikaansa seuraavan kuvan.

Hanke Uudenmaan mikro- ja pk-yrityksille

Hanke rahoitetaan Uudenmaan liiton koronakriisirahoituksesta sekä Uudenmaan kuntien – Hanko, Helsinki, Lohja, Porvoo ja Raasepori – rahoitusosuuksilla. Hankkeen toteutuksesta vastaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien matkailuelinkeinon kanssa. Hanke käynnistyi toukokuussa 2020 ja päättyy elokuussa 2021.

Digitähti-hanke/TIEKE


Lisätietoja
Erityissuunnittelija Jukka Punamäki
jukka.punamaki@hel.fi
Puh. 044 7131753

Jari Salo
jari.salo@tieke.fi
Puh. 043 820 0936
10.01.2022 10:09