Suoraan sisältöön

DigiTähti edistää mikro- ja pk-yritysten toipumista koronasta

Koronakriisi aiheutti monelle matkailu- ja ravintola- alan mikro- ja pk-yritykselle yllättävän taloudellisen tilanteen, josta selviytymisessä tarvitaan myös uusien, digitaalisten työtapojen käyttöönottoa.

Digitaalisuus luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Koronakriisi on osoittanut, että monien mikro- ja pk-yrityksien on ryhdyttävä kehittämään uusia kanavia tuotteiden ja palveluiden myyntiin, jakeluun sekä viestimiseen olemassa olevan ja potentiaalisen asiakaskunnan kanssa, kun henkilökohtaiseen kontaktiin ja palveluun perustuvat perinteiset kanavat eivät ole käytettävissä. Uudet kanavat ja niiden toiminta perustuu pitkälti verkkokaupan ja digitaalisen liiketoiminnan hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteena onkin luoda pohja Uudenmaan matkailun verkkokaupan syntymiselle.

Hankkeella digiosaaminen ajan tasalle

Hanke tukee erityisesti matkailu- ja ravintola-alan mikro- ja pk-yrityksiä sekä muita pieniä yrityksiä, kuten esimerkiksi tori- ja hallikauppiaita sekä kivijalkaliikkeitä, joiden digiosaaminen on jäänyt toimialan erityisosaamisen kehittämisen varjoon. Hankkeen kärkitavoitteena on, digitaitojen kehittämisen lisäksi, verkkokauppa-alustan etsiminen ja verkko-kauppatekniikan käyttöönotto. Tähän perustuen yritykset voivat rakentaa digitaalisen markkinointinsa, myyntinsä ja tukitoimintonsa.

DigiTähti hankkeeseen osallistuminen on yrityksille veloituksetonta.

Digitalisaation edut ja hyödyt käyttöön

DigiTähti-hanke tukee yrityksiä ja yrittäjiä tunnistamaan uusien teknologioiden ja digitalisaation mahdollisuudet omassa yritystoiminnassaan. Lisäksi hanke opastaa näitä tahoja ottamaan haltuunsa digitalisaation edut ja hyödyt. Perusajatuksena DigiTähti-hankkeessa on kehittää yritysten ja yrittäjien valmiuksia monipuoliseen ja -kanavaiseen liiketoimintaan digitalisuutta hyödyntäen ja näin lisätä yritysten kykyä torjua erilaisten, yllättävienkin tilanteiden tuomia taloudellisia ongelmia. Digitalisuutta hyödyntävä yritys antaa itsestään myös nykyaikaisen ja aikaansa seuraavan kuvan.

Hanke Uudenmaan mikro- ja pk-yrityksille

Hanke rahoitetaan Uudenmaan liiton koronakriisirahoituksesta sekä Uudenmaan kuntien – Hanko, Helsinki, Lohja, Porvoo ja Raasepori – rahoitusosuuksilla. Hankkeen toteutuksesta vastaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien matkailuelinkeinon kanssa. Hanke käynnistyi toukokuussa 2020 ja päättyy elokuussa 2021.

Lisätietoja:
Jukka Punamäki (044 7131753, jukka.punamaki@hel.fi)
Jari Salo (043 820 0936, jari.salo@tieke.fi)
 Digitähti-hanke/TIEKE

Hyvä mikro- tai pk-yrittäjä, ota yhteyttä! Lähdetään yhdessä kehittämään yrityksesi digivalmiuksia.

12.06.2020 09:18