Suoraan sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Yrityksen toiminnassaan tarvitsemiin lupiin, kaupungin vaatimiin ilmoituksiin ja toimintaa sääteleviin määräyksiin voi tutustua ohjeiden ja oppaiden kautta. Tälle sivulle on listattu yrittäjän lupa-asioita aiheittain:

Luvat ja määräykset. Kuva: Kuvasuunnittelu- ja Agentuuritoimisto Keksi / Helsingin kaupunki


Elintarvikealan luvat, ilmoitukset ja hakemukset

Elintarviketurvallisuutta Helsingissä valvoo kaupunkiympäristö toimiala. Lupiin ja ilmoituksiin tarvittavat lomakkeet on koottu yhdelle sivulle. Lupa tarvitaan seuraavissa tilanteissa.

 • Ilmoitus elintarvikkeiden alkutuotantopaikasta tai ilmoitus alkutuotantotuotteiden kuljetuksesta.
 • Elintarvikkeiden ensisaapumistoiminnan aloittamisen tai lopettamisen ilmoitus. Ensisaapumispaikka voi olla esimerkiksi
  teurastamo, lihan leikkaamo, varasto, mutta myös ravintola tai suurkeittiö. Ilmoitus tehdään Ruokavirastoon.
 • Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvan materiaalin ja tarvikkeiden tuominen markkinoille.
 • Elintarvikkeiden tilapäisen myynnin, valmistamisen tai tarjoilun ilmoitus. Kyseessä voi olla tori- tai muu ulkomyynti, myynti liikkuvasta pisteestä sekä myynti ja tarjoilu messuilla. Koulun myyjäisistä ei tarvitse ilmoittaa. Katso ohjeet ja tee ilmoitus sähköisesti » 
 • Uuden elintarvikehuoneiston ilmoitus, kuten ravintolan, kahvilan, myymälän ja leipomon perustamisen ilmoitus. Katso ensin vaatimukset ja tee ilmoitus sähköisesti » Ilmoitus vaaditaan myös:
 • Liha-, kala- tai maitolaitoksen perustaminen
 • Vesilaitoksen perustamisen hakemus
 • Katso myös:  Elintarvikkeiden tuonti ja vienti ja Elintarvikealan omavalvonta
 • Torit, kirpputorit ja kauppahallit: Myyntipaikat ja tilojen vuokraus, lisätietoja Tukkutorilta.

Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain mukaista valvontaa Helsingissä tekee kaupunkiympäristön toimiala. Ilmoituksiin tarvittavat lomakkeet on koottu yhdelle sivulle.  Esimerkiksi majoitusliikkeen, liikuntatilan, uimahallin, yleinen saunan, kauneushoitolan, päiväkodin, koulun tai jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikön  toiminnan aloittamisesta tai toiminnan olennaisista muutoksista tulee tehdä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus.

•Terveydensuojelun mukainen ilmoitus (Terveydensuojelulaki 13 §).

Tupakkatuotteet, nikotiininesteet ja nikotiinivalmisteet

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti on luvan varaista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä ilmoitus.

• Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti, lisätietoja. 

Nikotiinikorvaustuotteiden ja  tupakan myyntilupahakemus.

Maankäytön ja kaupunkitilan käyttö

Helsingin kaupunkitilan käytön ja maankäytön lupia myöntää kaupunkiympäristön toimiala.

Rakentamisen luvat ja ohjeet

Rakentamista Helsingissä valvoo rakennusvalvonta. Rakennusvalvonnan ohjeista saa neuvoja lupien hakemiseen sekä rakentamisen suunnitteluun. Rakennustöissä syntyy usein myös jätettä sekä melua ja tärinää. Tällöin tarvittavat luvat koskevat ympäristönsuojelua.

Ympäristönsuojelu

Ympäristösuojelua Helsingissä valvoo ympäristökeskus. Ympäristönsuojelun lupa täytyy hakea tai ilmoitus on tehtävä ainakin alle listatuissa toiminnoissa. Katso myös ohje: Miten ympäristölupa haetaan?

 • Kiinteistön jätevesijärjestelmästä selvitys
 • Käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
 • Melua tai tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoitus. Onnistuu myös sähköisesti »
 • Pienimuotoinen jätteiden sijoittamisen maaperään
 • Pilaantuneen maaperän puhdistamisen ilmoitus
 • Poikkeuksellisesta tilanteen ilmoitus eli ilmoitus terveydelle vaarallisen jätteen käsittelystä, varastoinnista ja kuljetuksesta tai poiminnasta syntyvästä päästöstä.
 • Polttoaineen jakelu, asfalttiasemat ja pienet polttolaitokset
 • Rakennus- ja purkujätteen käsittelyn selvitys
 • Rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyön ilmoitus.
 • Vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohdosta tai viemäriin liittämisestä


21.06.2022 11:41