Suoraan sisältöön

Elinkeinopolitiikan painopisteet 2018-2021

Kaupunkistrategiaan perustuen elinkeinopolitiikan kolmeksi painopisteeksi on määritelty seuraavat: kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, osaavan työvoiman kaupunki sekä alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle.

Lue lisää »

Perustamassa yritystä, kasvamassa tai kansainvälistymässä?

Helsingin kaupunki palvelee yrittäjää liiketoiminnan kaikissa vaiheissa. Yritysneuvonnan ja -kasvun keskus NewCo Helsinki tarjoaa palveluja toimintaansa aloittelevalle yrittäjälle, mutta myös kansainväliseen kasvuun tähtäävälle startupille.

Lue lisää »

Yritysluotsit apunasi

Yritysluotsit jalkautuvat helsinkiläisiin yrityksiin, kartoittavat tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja. Luotsit keskittyvät erityisesti yritysten fyysiseen toimintaympäristöön ja lupa-asioihin, työvoima- ja osaamistarpeisiin sekä alkuvaiheen yrittäjyyden ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Lue lisää »

Apua työvoiman löytämiseen

Elinkeino-osaston yrityskoordinaattorit tekevät yhteistyötä yritysten kanssa etsien ja tarjoten yritysten tarpeisiin sopivia työntekijöitä. Jo sadat eri-ikäiset henkilöt ovat työllistyneet kumppaniyrityksiin, ja kaupunki etsii uusia kumppaneita jatkuvasti.

Lue lisää »

Helsinki-lisästä tukea palkkaamiseen

Kaupunki kannustaa Helsingin työssäkäyntialueella toimivia työnantajia palkkaamaan työttömän helsinkiläisen. Helsinki-lisän avulla tuetaan työnantajaa rekrytoinnista ja perehdytyksestä aiheutuvissa kustannuksissa. Helsinki-lisän työllistämistuen avulla työnantaja saa tukea myös työllistettävän palkkakustannuksiin.

Lue lisää »

Luvat, ohjeet ja maankäyttö

Yrityksen toiminnassaan tarvitsemiin lupiin, kaupungin vaatimiin ilmoituksiin ja toimintaa sääteleviin määräyksiin voi tutustua ohjeiden ja oppaiden kautta. Myös tontteihin, toimitiloihin ja maankäyttöön liittyviin asioihin voi perehtyä kaupungin sivustolla.

Lue lisää »