Kungörelser

Helsingfors stads miljöcentral:

Niemen Romukauppa Oy:s ansökan om förändring av miljötillstånd gällande avfallshanteringsstation vid Trattvägen, anmärkningstid 29.5-28.6.2017.


Beviljade miljötillstånd och anmälningsbeslut:

Miljötillståndsbeslut och anmälningar vinner i allmänhet laga kraft 30 dagar efter beslutsgivandet ifall överklagan över beslutet inte har gjorts. Till miljöcentralen kan förfrågningar om beslutets laga kraft ställas.

Protokollet och miljöcentralens beslutsförteckningar, som innehåller beslut om miljötillstånd, är framlagt vid Helsingfors stads miljöcentral, registratorskontoret Helsingegatan 24, 00530 Helsingfors. Telefonnumret till registratorskontoret är 09 310 31603. Helsingfors stads miljöcentral är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

  • Anslagna listor över beviljade miljötillstånd och anmälningsbeslut (pdf)

Södra Finlands regionförvaltningsverk:

 DELA
24.05.2017 09:01