Miljöcentralen

Miljöcentralen
Vi befrämjar och beaktar miljön och naturen i beslutsfattandet. Som övervaknings- och expertverk förebygger vi miljö- och hälsoolägenheter.

Vi styr och motiverar stadsborna och företagen till en miljöansvarig verksamhet. Vi tar hand om boendemiljön, livsmedlenas trygghet samt kel- och nyttodjurenas välbefinnande. Miljöcentralen producerar och förmedlar pålitlig och aktuell information om livsmiljöns tillstånd, för främjande av invånarnas välmåga och till stöd för beslutsfattandet.