Hiilineutraali ympäristökeskus 2015

Helsingin ympäristökeskuksen kunnianhimoisena tavoitteena oli muuttaa organisaatio kokonaan hiilineutraalisiksi vuoteen 2015 mennessä. Syntyviä hyviä käytäntöjä levitetään myös muihin kaupungin organisaatioihin.

Helsingin ympäristökeskus toimii Suomen energiatehokkaimmassa toimistorakennuksessa Viikissä, mutta rakennuksen ohella vähintään yhtä tärkeä osa ovat rakennuksen käyttäjät, joita ilman ei paraskaan rakennus voi olla ekotehokas.

Vuonna 2008 ympäristökeskuksen työntekijöille laskettu hiilijalanjälki oli 5,4 tonnia/työntekijä, jossa mukana olivat energian lisäksi myös liikkuminen sekä hankinnat ja jätteet. 

Viikkiin muutto 2011 lokakuussa pudotti viraston hiilijalanjäljen tasolle 3,2 tonnia/työntekijä energiatehokkaan rakennuksen myötä. Päästöt pyrittiin pudottamaan tasolle 1,5 tonnia/työntekijä vuoteen 2015 mennessä.

Ympäristökeskuksen laati ennen muuttoa toimenpideohjelman, jossa pyrittiin huomioimaan muun muassa liikkuminen ja jätteiden lajittelu.

  • 36 kohdan kunnianhimoisella toimenpideohjelmalla tavoitellaan energiatehokkaita käytäntöjä, ympäristömyötäistä liikkumista, kestäviä hankintoja sekä ympäristövastuullisuutta.
  • Päästövähennysvaikutuksiltaan merkittävimpiä toimia ovat vihreän sähkön sekä uusiutuviin polttoaineisiin perustuvan kaukolämmön hankinta.
  • Toimenpideohjelman toteuttamisen jälkeiset päästöt aiotaan kompensoida täydellisen hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi esimerkiksi päästöoikeuksia ostamalla.

Uutinen 7.9.2015: Uusiutuvaa kaukolämpöä hiilineutraaliin ympäristökeskukseen

Ympäristökeskuksen työntekijöiden ilmastopäästöt nollaan

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiilijalanjäljeksi vuodelta 2015 laskettiin enää 1,07 tCO2 työntekijää kohden, mikä on 74 prosenttia pienempi kuin vuonna 2008. Tavoitteeksi vuonna 2008 asetettiin 65 prosentin päästövähennykset, joten ne on saavutettiin kirkkaasti.

Suurin päästövähennys tulee energiankulutuksesta, sillä Viikin ympäristötalo on aiempia toimitiloja energiatehokkaampi ja käytetty energia on aiempaa ilmastoystävällisempää. Hyviä tuloksia saatiin myös esimerkiksi työmatkaliikkumisessa ja etäkokousten määrässä.

Hyviä tapoja vähentää päästöjä ovat etäkokousten lisäksi etätyöpäivät sekä energianlähteenä aurinkopaneelit ja tuulivoiman hankinta. Lisäksi erityisesti pelletteihin perustuva kaukolämmitys todettiin tehokkaaksi keinoksi vähentää ilmastokuormitusta.

Ympäristökeskus kompensoi eli hyvittää jäljelle jääneet päästöt. Ympäristökeskuksen päästöjen kokonaismäärä oli noin 174 hiilidioksiditonnia.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiilijalanjälki 2015 -raportti 

Lue lisää aiheesta stadinilmasto.fi-sivustolta JAA
19.06.2017 16:37