Ympäristölautakunta

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta edistää, ohjaa ja valvoo ympäristönsuojelua sekä elinympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisäksi ympäristölautakunta huolehtii elintarvikevalvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta Helsingissä.

Ympäristölautakunta mm.

  • tekee ympäristöpoliittisia linjauksia
  • käsittelee tehtaiden ja laitosten ympäristöluvat
  • käsittelee elintarvikehuoneistoja ja -myymälöitä sekä työ- ja kokoontumishuoneistoja koskevat hakemukset ja ilmoitukset
  • antaa tarvittaessa määräyksiä terveys- ja ympäristöhaittojen poistamiseksi
  • seuraa ympäristön tilaa Helsingissä ja ympäristöstä ihmiseen kohdistuvaa kuormitusta
  • vastaa kaupungin ympäristöohjelmien valmistelusta
  • osallistuu ympäristöasiantuntijana maankäytön suunnitteluun ja antaa muita lausuntoja ympäristökysymyksistä
  • myöntää määrärahojen puitteissa avustuksia ympäristölautakunnan toimintaa tukeville ja täydentäville rekisteröidyille järjestöille

Lautakunnan jäsenten kautta ja kanssa voit vaikuttaa pääkaupunkimme ympäristön kehittämiseen.JAA
19.02.2018 23:19