Kuulutukset, ilmoitukset ja ympäristöluvat

Helsingin kaupungin ympäristökeskus:

Niemen Romukauppa Oy:n hakemus Rattitien jätteenkäsittelyaseman ympäristöluvan muuttamiseksi, kuulutusaika 29.5.-28.6.2017.


Myönnetyt ympäristöluvat ja ilmoituspäätökset

Ympäristölupapäätökset ja ilmoitukset tulevat lainvoimaisiksi yleensä 30 päivän kuluttua päätöksen antopäivästä, ellei päätöksestä ole valitettu. Päätösten lainvoimaisuutta voi tiedustella ympäristökeskukselta.

Pöytäkirjat ja päätösluettelot, joka sisältävät ympäristölupapäätökset tai ilmoitukset, ovat nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa.

  • Julkipanolistat myönnetyistä ympäristöluvista ja ilmoituspäätöksistä (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

Lupa-Tietopalvelusta löytyy tietoa kaikkien AVIen ympäristölupavastuualueiden vireillä olevista asioista sekä annetuista päätöksistä, sieltä löytyvät myös tiedoksiantovaiheessa julkaistut hakemusasiakirjat.

 JAA
24.05.2017 08:54