Ympäristölautakunta
04 / 07.03.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


YMPÄRISTÖJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


YMPÄRISTÖNSUOJELUOSASTO


1

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


2

Lausunnon antaminen Kruunuvuorenrannan Stansvikinkallion asemakaavaehdotuksesta nro 12410 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Helsingin kaupungin ympäristövalvontasuunnitelman ja -ohjelman toteutuminen vuonna 2016 (pdf) (html)


4

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen sisältyminen Helsingin kaupunkisuunnitteluun -selvitys (pdf) (html)

Liite 1


5

Helsingin ympäristölautakunnan vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Rudus Oy:n ympäristölupa-asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 2.2.2017

Liite 2

Liite 3


6

Helsingin vieraslajilinjauksen 2015-2019 toimenpiteiden toteutumistilanne vuonna 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Kiertotie Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Kiertotie Oy_kuuleminen_07102016.pdf

Liite 2

Liite 3

Kiertotie Oy_kuuleminen_14022017.pdf

Liite 4

Kiertotie Oy_vastine_28022017.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


YMPÄRISTÖTERVEYSOSASTO


1

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


2

Ympäristölautakunnan avustukset vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


3

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


4

Kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä (pdf) (html)


5

Tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä (pdf) (html)


6

Steinerpäiväkoti Pellavan terveyshaitan poistaminen, Pohjolankatu 3-5 (pdf) (html)

Liite 1

Steinerpäiväkoti Pellava, tarkastuskertomus 20012017

Liite 2

Steinerpäiväkoti Pellava, lisätietopyyntö 21112016

Liite 3

Steinerpäiväkoti Pellava, päiväkodin toimenpiteet, sähköpostiviesti 22112016

Liite 4

Steinerpäiväkoti Pellava, isännöitsijän sähköposti 01122016

Liite 5

Kuuleminen Steinerpäiväkoti Pellavan terveyshaittaa aiheuttavista olosuhteista ja niiden korjaustoimista

Liite 6

Steinerpäiväkoti Pellava, tilakeskuksen vastine 16032016

Liite 7

Steinerpäiväkoti Pellava, tutkimusselostus 09092016, Vahanen

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Uimahallien ja muiden yleisten allastilojen veden laatu ja tarkastukset Helsingissä 2016 (pdf) (html)

Liite 1


8

Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Vaarala-Jakomäen alueen uimakuoppien kehittämistä maauimalaksi ja virkistysalueeksi (pdf) (html)


ELINTARVIKETURVALLISUUSOSASTO


1

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


2

Helsingin elintarvikevalvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi (pdf) (html)


3

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


4

Eläinperäisten elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta Helsingissä 2016 (pdf) (html)


5

Jauhelihan laatu helsinkiläisissä vähittäismyymälöissä (pdf) (html)


6

Selvitys talousveden laadusta Helsingissä 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


7

Yhteenveto löytöeläinten hoidosta vuonna 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Vuosiraportti 2016


PUHEENJOHTAJA


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


YMPÄRISTÖJOHTAJA


3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA