Delegoidut päätökset

Ympäristölautakunnalla on mahdollisuus siirtää päätösvaltaa viranhaltijoille.

Ympäristölautakunta on siirtänyt toimivaltaansa:

1) Ympäristönsuojelupäällikölle, joka tekee päätökset lainsäädännössä edellytetyistä ilmoituksista, jotka koskevat mm.

 • erityisen häiritsevää melua aiheuttavia toimintoja (esim. rakentaminen, erilaiset tapahtumat, ulkokonsertit)
 • ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaisia poikkeushakemuksia
 • pilaantuneen maaperän kunnostamista sekä
 • tehtaiden ja laitosten poikkeuksellisia tilanteita ja koeluonteista toimintaa.

Lisäksi ympäristönsuojelupäällikkö myöntää vapautukset velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon.

2) Ympäristöterveyspäällikölle, joka päättää lainsäädännössä edellytetyistä hakemuksista ja ilmoituksista, jotka koskevat mm.

 • päivähoitotilojen, koulujen ja vanhainkotien käyttöönottoa
 • julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneiston perustamista tai käyttöönottoa,
 • yleiseen käyttöön tarkoitettua saunaa, uimahallia, uimarantaa, uimalaa tai kylpylää,
 • parturia, kampaamoa tai kauneushoitolaa tai muuta huoneistoa, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa sekä
 • kuntosalia.

Lisäksi ympäristöterveyspäällikkö mm. velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajan tai haltijan ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta sekä antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

3) Elintarviketurvallisuuspäällikölle, joka tekee päätökset mm. asioissa, jotka koskevat

 • elintarvikehuoneiston perustamista tai käyttöönottoa
 • elintarvikkeiden valmistusta, maahantuontia ja -vientiä.

Viranhaltijoiden päätöksistä tehdään päätösluettelot, jotka ovat nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa.JAA
19.02.2018 23:20