Ympäristönsuojeluosasto

Ympäristönsuojeluosasto vastaa ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain, merenkulun ympäristönsuojelulain, vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaisista valvonta-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävistä.

Se vastaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa ympäristösuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä sekä ilmanlaadun varautumissuunnitelman toimeenpanosta viranomaisten päätösten perusteella.

Osasto käsittelee toimialaansa kuuluvat ilmoitukset ja hakemukset sekä antaa toimialaansa kuuluvat luvat, päätökset ja lausunnot.

Osasto koordinoi ja valmistelee ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman.

Osastoa johtaa ympäristönsuojelupäällikkö.

Ympäristönsuojeluosastolla on viisi yksikköä:

  • Alueidenkäyttö, ilma ja melu
  • Ympäristö- ja ilmastoasioiden hallinta
  • Maaperä ja jätteet
  • Luonnonsuojelu ja ympäristötietoisuus
  • Vedet

 

JAA