Organisaatio

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tehtävistä merkittävä osuus on ympäristö-, elintarvike- ja terveydensuojelulainsäädännön edellyttämää valvontatyötä. 

Ympäristökeskus myös ohjaa kaupungissa toimivia yrityksiä ja asukkaita ympäristövastuulliseen, ilmastoa ja luontoa säästävään toimintaan ja asumiseen.

Viraston päällikkö on ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Ympäristökeskuksessa tehtävät hoidetaan seuraavasti:

  • elintarvikkeiden valmistukseen, eläinsuojeluun, elintarvikemyymälöihin ja ravintoloihin liittyvät asiat elintarviketurvallisuusosastossa
  • asumisterveyteen ja terveydensuojeluun liittyvät asiat ympäristöterveysosastossa sekä
  • alueidenkäyttöön, ilmansuojeluun ja meluntorjuntaan, luonnonsuojeluun, pilaantuneisiin maihin, jätteisiin ja vesiensuojeluun liittyvät asiat ympäristönsuojeluosastossa.

organisaatiokaavio
Kuva suurenee klikkaamalla.JAA
19.02.2018 23:09