Lomakkeet, määräykset ja ohjeet

Ympäristökeskus valvoo erilaisten yritysten ja toiminnanharjoittajien toimintaa muun muassa terveydensuojelulain, ympäristönsuojelulain ja elintarvikelain säädösten mukaisesti.

Useat toiminnot ovat luvan- tai ilmoituksenvaraisia edellä mainittujen lakien perusteella. Tällöin toiminalle on haettava lupaa tai siitä on tehtävä ilmoitus viranomaiselle.

Jos toiminta on lupavelvollista, ei toimintaa saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa.

Lupien ja ilmoitusten käsittely on maksullista. Maksujen suuruus määräytyy ympäristölautakunnan päättämien taksojen mukaan.

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksaa sovelletaan kunnan viranomaisen suoritteisiin, joista on säädetty elintarvikelaissa, terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa ja lääkelaissa.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa sovelletaan ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa, merenkulun ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa säädetystä suoritteista.

JAA