Päätoiminen opiskelija saa alennusta kurssihintaan todistamalla opiskelijastatuksensa opiston asiakaspalvelussa. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää 2016

Työväenopisto myöntää opiskelija-alennusta kurssihintoihin

Päätoimiset opiskelijat ovat elokuun alusta lähtien voineet hyödyntää opiskelijastatustaan myös työväenopiston kurssimaksujen maksamisessa. Alennukseen (50 %) oikeuttaa voimassa oleva opiskelijakortti tai oppilaitoksen myöntämä todistus. Saadakseen alennuksen opiskelijan on asioitava työväenopiston asiakaspalvelussa.

Uusi alennusperuste päätettiin työväenopiston johtokunnan kokouksessa 23.2.2016. Alennusta kurssimaksuihin ovat entuudestaan saaneet työttömät työnhakijat, koulutustukea saavat työttömät, vuorottelukorvausta saavat, varus- ja siviilipalvelusmiehet sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea saavat. Alle 12 euron kurssimaksuista ei myönnetä alennusta.

Opiston opiskelijamaksut määräytyvät kurssien keston perusteella. Johtokunnan päätöksen mukaan kurssimaksut säilyvät ennallaan. Opiskelijamaksujen pitäminen ennallaan on perusteltua tilanteessa, jossa monien kuntalaisten sosioekonominen asema on huonontunut. Työväenopiston toiminnan periaatteena on, että kaikilla kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua opiston toimintaan.

Lisätiedot:

Kurssimaksut ja alennukset

Asiakaspalvelu
puh. 09 310 88610