Suoraan sisältöön

Sidkarta


Staden och förvaltning ▼

Social- och hälsovård ▼

Kartor och trafik ▼

Fostran och utbildning ▼

Kultur och fritid ▼

Boende och miljö ▼Fostrans- och utbildningssektorn ▼

Kultur- och fritidssektorn ▼

Social- och hälsovårdssektorn ▼

    Framsidan


       Tjänster A - Ö

          E-tjänster

          Servicesedel

          Blanketter

          Avgifter

          Tillträde till vård och väntetider

          Ombudsmän

          Valfrihet

       Presentation av sektorn

          Organisation

          Apotti

             Uppföljning av ibruktagande

             Ändringar i tjänsterna

             E-tjänster flyttas till Maisa

          Vårdreformen

             Tidtabellen för vårdreformen

             Serviceenheter

             Organisationer och vårdreformen

             Nyhetsbrev

          Publikationer

          Projekt

             Låt oss stoppa våldet tillsammans!

          Vi i sociala medier

       Beslutsfattande

          Social- och hälsovårdsnämnden

             Verksamhetsstadga

             Sammanträdestider

             Social- och hälsovårdssektionen

          Understöd till organisationer

          Forskningstillstånd

          Tjänsteinnehavarbeslut

       Jobb

          Kortjobb och vikariat

          Läroavtals- och rekryteringsutbildning

          Civiltjänstgöring

          Information om rekrytering

          Arbetspraktik

       Till serviceproducenter och samarbetspartners

       Respons och kontaktuppgifter

          Ge respons

          Sök verksamhetsställen

          Delta och påverka

             Förtroendevaldas besök

          Social rapportering


Stadskansliet ▼

Stadsmiljösektorn ▼Arbis ▼

Ekonomiförvaltningstjänsten ▼

Helsingfors företagshälsa ▼

Helsingfors stads trafikverk ▼

Helsingfors stads servicecentral ▼

Revisionskontoret ▼

Räddningsverket ▼

Stara ▼