Suoraan sisältöön

Sivukartta


Kaupunki ja hallinto ▼

Sosiaali- ja terveyspalvelut ▼

Liikenne ja kartat ▼

Kasvatus ja koulutus ▼

Kulttuuri ja vapaa-aika ▼

Asuminen ja ympäristö ▼Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ▼

Kaupunginkanslia ▼

Kaupunkiympäristön toimiala ▼

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ▼

Sosiaali- ja terveystoimiala ▼

    Etusivu


       Palvelut A–Ö

          Sähköinen asiointi

             Ehkäisyneuvonnan sähköinen asiointi

             Kotihoidon sähköinen asiointi

             Omahoitotarvikkeiden tilaaminen sähköisesti

             Opiskeluterveydenhuollon sähköinen asiointi

             Neuvolan sähköinen asiointi

             Suun terveydenhuollon sähköinen asiointi

             Terveysaseman sähköinen asiointi

          Palveluseteli

          Lomakkeet

          Maksut

          Hoitoon pääsy ja odotusajat

          Asiamiehet

             Vammaisasiamies

          Valinnan vapaus

       Toimialan esittely

          Organisaatio

             Perhe- ja sosiaalipalvelut

             Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

             Terveys- ja päihdepalvelut

             Hallinto

          Hankkeet

             Päättyneet hankkeet

             Lähisuhdeväkivallan ehkäisy

          Julkaisut

             Blogit

             Esitteet

             Toimintakertomukset

             Tutkimukset ja raportit

             Uutiskirjeet

             Muut julkaisut

          Uudistuvat palvelut

             Uudistuksen aikataulu

             Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa

             Uusi sosiaalihuoltolaki

             ODA – Omat digiajan hyvinvointipalvelut

             Kohti Kalasatamaa

          Sosiaalinen media

          Potilas- ja asiakasturvallisuus

       Päätöksenteko

          Lautakunnan päätösasiakirjat

          Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

             Jaoston päätösasiakirjat

          Viranhaltijapäätökset

          Järjestöyhteistyö ja avustukset

          Tutkimus

             Tutkimusluvat

             Mitä tutkimme?

             Tutkimus- ja korkeakouluyhteistyö

          Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

       Työpaikat

       Yhteistyö ja ikääntyneiden ostopalvelutoiminta

          Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelu

             Ikääntyneiden ostopalvelut

             Ympärivuorokautisen hoitopaikan hakeminen ikääntyneelle

             SAS-palvelun henkilökunta

          Palveluseteli

          Tarjouskilpailut

          Perhehoito

             Mielenterveysasiakkaat

          Yksityiset palveluntuottajat

          Lääketutkimusyhteistyö

          Kokeilu- ja kehittämisyhteistyö

       Yhteystiedot ja palaute

          Anna palautetta

             Selaa palautteita

             Palaute

          Hae toimipisteitä

          Osallistu ja vaikuta

             Luottamushenkilöiden vierailut

          Sosiaalinen raportointi

             Miten tietoa kerätään ja hyödynnetään?

             Valmistuneet raportit
Helsingin kaupungin liikennelaitos ▼

Palvelukeskus ▼

Pelastuslaitos ▼

Stara ▼

Taloushallintopalvelu ▼

Tarkastusvirasto ▼

Työterveys Helsinki ▼

Työväenopisto ▼
-->