Suoraan sisältöön

Sidkarta


Staden och förvaltning ▼

Social- och hälsovård ▼

Kartor och trafik ▼

Fostran och utbildning ▼

Kultur och fritid ▼

Boende och miljö ▼Fostrans- och utbildningssektorn ▼

Kultur- och fritidssektorn ▼

Social- och hälsovårdssektorn ▼

Stadskansliet ▼

Stadsmiljösektorn ▼Arbis ▼

Ekonomiförvaltningstjänsten ▼

Helsingfors företagshälsa ▼

Helsingfors stads trafikverk ▼

Helsingfors stads servicecentral ▼

Revisionskontoret ▼

Räddningsverket ▼

    Framsidan


       Förebyggande av olyckor

          Sotning

          Räddningsplan och utredning om utrymningssäkerhet

          Rådgivning för konstruktiv brandsäkerhet

          Tillställningar och tillfällig inkvartering

          Farliga kemikalier och fyrverkeripjäser

          Säkerhetskommunikation

       Räddningsverksamhet

          Handla på rätt sätt i olyckssituationer

          Efter en olycka

          Helsingfors räddningsverks räddningsverksamhet

          Externa räddningsplaner

       Akutvård

          Att göra en nödanmälan

          Plats för fortsatt vård

          Akutvården i Helsingfors räddningsverk

          Fakturering och kontaktuppgifter

          Första hjälpen-anvisningar och information om hälsa

          Praktikplatser

       Befolkningsskydd

          Befolkningsskyddet i Helsingfors

          Evakuering

          Skyddsrum

          Varnande av befolkningen

          Handlingsinstruktioner för skyddssituationer

       Beslutsfattande

       Presentation av räddningsverket

          Arbeta hos oss

          Verksamhetsställen

          Räddningsskolan

          Brandmuseet

          Befolkningsskyddsmuseet

          Helsingfors Brandkårs Musikkår

       Respons och kontaktinformation

          Tjänster A - Ö

          Ge respons

          Besök räddningsstationen

          Forskning och publikationer

          Uthyrning och anskaffning

          Anvisningar och blanketter


Stara ▼