Suoraan sisältöön

Sidkarta


Staden och förvaltning ▼

Social- och hälsovård ▼

Kartor och trafik ▼

Fostran och utbildning ▼

Kultur och fritid ▼

Boende och miljö ▼Fostrans- och utbildningssektorn ▼

Kultur- och fritidssektorn ▼

Social- och hälsovårdssektorn ▼

Stadskansliet ▼

Stadsmiljösektorn ▼Arbis ▼

Ekonomiförvaltningstjänsten ▼

Helsingfors företagshälsa ▼

Helsingfors stads trafikverk ▼

Helsingfors stads servicecentral ▼

    Framsidan


       Vi är Servicecentralen

          Organisation

          Arbeta på Servicecentralen

          Registerbeskrivningar

          Ansvarsfullhet

          Hundra år av måltidstjänster

       Måltidstjänster

          Skolmåltider

          Daghemsmåltider

          Lekparksmåltider

          Måltider för boende och patienter

          Personalmåltider

          Visste du att...

       Tjänster som produceras för hemmet

          Helsingfors Resetjänst

          Hemmåltider

          Trygghetstelefontjänster

          Virtuella tjänster

       Telefontjänster

          Utbildningstjänster

          Telefonstödstjänster

          Återuppringningstjänsten

          Växeltjänster

       Beslutsfattande

       Kontaktinfo och respons

          Ge respons

          Sök verksamhetsställen


Revisionskontoret ▼

Räddningsverket ▼

Stara ▼