Suoraan sisältöön

Sidkarta


Staden och förvaltning ▼

Social- och hälsovård ▼

Kartor och trafik ▼

Fostran och utbildning ▼

Kultur och fritid ▼

Boende och miljö ▼



Fostrans- och utbildningssektorn ▼

Kultur- och fritidssektorn ▼

    Framsidan


       Om oss

          Organisation

          Biblioteksservicen

          Kulturservicen

             Stadsorkestern

             Kulturcentren och enheten för kulturfrämjande

             Helsingfors konstmuseum HAM

             Helsingfors stadsmuseum

             Kulturprojekt

             Helsingforsmodellen

             Konst- och kulturvision

          Idrottsservicen

          Ungdomsservicen

             Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet

          Publikationer

             Verksamhetsberättelser

             Undersökningar och utredningar

             Statistik

             Öppna data

             Andra publikationer

          Annonser och kungörelser

          Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

       Tjänster

          Reservation av lokaler

          Motion och friluftsliv

             Öppettider

             Priser

             Motionsföreningar

             Ställen där broschyrmaterialet finns att få

          Museer

          Kulturcentren och enheten för kulturfrämjande

             Evenemang

             Kurser

             Utrymmen att hyra

             Kulturkompisar

          Bibliotek

          Stadsorkestern

          Ungdom

             Bli volontär

             Boka en lokal

       Understöd

          Understöd för kultur

          Understöd till idrott

          Understöd till ungdomsverksamhet

             Ansökan om understöd

             Beviljade understöd

          Understöd för att främja motions-och hobbyverksamheter

       Delta och påverka

          Deltagande

          Ordna ett evenemang

          Hur kan jag komma med initiativ?

       Beslutsfattande

          Kultur- och fritidsnämnden

             Kultur- och bibliotekssektionen

             Idrottssektionen

             Ungdomssektionen

          Tjänsteinnehavarbeslut

       För media

          Kontakt för media

          Filmningstillstånd

       Kontaktuppgifter och respons

          Ge respons


Social- och hälsovårdssektorn ▼

Stadskansliet ▼

Stadsmiljösektorn ▼



Arbis ▼

Ekonomiförvaltningstjänsten ▼

Helsingfors företagshälsa ▼

Helsingfors stads trafikverk ▼

Helsingfors stads servicecentral ▼

Revisionskontoret ▼

Räddningsverket ▼

Stara ▼