Suoraan sisältöön

Sidkarta


Staden och förvaltning ▼


         Tjänster och förvaltning
            Stadens tjänster A-Ö
               Så hittar du tjänster
               E-tjänster
            Stadsdelar
            Tjänster enligt invånargrupp
               Barn och barnfamiljer
               Unga
               Funktionshindrade
               Äldre
               Invandrare
               Företagare
               Föreningar
            Organisation
               Borgmästarna
               Sektorer
               Helsingfors stadskoncern
               Stadens förvaltningsstadga och verksamhetsstadgor
            Kungörelser
            Kommunikation och rådgivning
               Kommunikation
               Ljud i Helsingfors
               Störningar och felanmälan
            Publikationer
               Planer
               Tillstånd, anvisningar, stadgor och blanketter
         Delta och påverka
            Aktuella projekt
            Europaparlamentsval 2019
               Röstningen på valdagen
               Röstningsområden och röstningsställen
               Förhandsröstning
               Rösträtt
            Påverkningskanaler
               Rösta i val
               Diskutera och fråga
               Lägga fram initiativ
               Verksamhetsmodeller för delaktighet
            Invånarverksamhet
               Information för föreningar
            Staden i sociala medier
            Ge feedback och fråga
               Information om att ge respons
               Bläddra i responsen
            Ta kontakt
               Sök verksamhetsställen
         Beslutsfattande
            Stadsfullmäktige
               De nyaste föredragningslistorna och protokollen
               Beslutsmeddelanden (på finska)
               Diskussionsprotokoll
               Ledamöter och sammanträdestider
               Fullmäktigegrupper
            Stadsstyrelsen
               Föredragningslistor och protokoll
               Beslutsmeddelanden
               Ledamöter och sammanträdestider
            Stadsstyrelsens sektioner
               Koncernsektionen
               Näringslivssektionen
            Nämnder och direktioner
               Möteskalender
               Sammanträdestider
            Tjänsteinnehavarnas beslut
            Kommittéer och kommissioner
            Ändring i beslut
         Strategi och ekonomi
            Stadsstrategi
               Stadsstrategi 2017–2021
               Fastighetsstrategiprojektet
               Projektet fotgängarcentrum och underjordisk matargata
               Markpolitikprojektet
               Havsstrategiprojektet
               Projekt för att minska ojämlikhet och barns/ungas marginalisering
               Projektet välfärds- och hälsofrämjande
               Projektet för Motions- och rörlighetsprogrammet
            Hållbar utveckling
            Budget
               Borgmästarens förslag
               Samstämmighet om budgeten
               Kontaktuppgifter
               Publikationer om ekonomi
               Vad är en budget
            Bokslut
            Stadens ekonomiår
            Staden fakturerar
            Innovationsfonden
               Pågående projekt (på finska)
               Avslutade projekt (på finska)
         Näringar och arbete
            Konkurrenskraften utvecklas
               Näringspolitik
               Stadsmarknadsföring
               Internationell verksamhet
               Utvecklingsverksamhet och utvecklingsprojekt
               Universitets- och högskolesamarbete
            Företagsinformation och -tjänster
            Tomter och lokaler
            Sysselsättningstjänster
               Tjänster för unga
               Tjänster för vuxna
               Tjänster för invandrare
               Samarbetsprojekt
               Information om stadens sysselsättningsarbete
            Sysselsättningstjänster för arbetsgivare
               Företagskoordinatorer och företagssamarbete
               Helsingforstillägget
               Offentliga upphandlingar
            Tillstånd och anvisningar
            Öppna anbudsförfrågningar
         Säkerhet
            Trygg och trivsam stad
            Lokal säkerhetsplanering
            Stadens beredskap
            Koordinering av säkerhets- och beredskapsärenden
            Förebyggande av olyckor
            Räddningsverksamhet
            Befolkningsskydd
         Information om Helsingfors
            Statistik och forskning
               Publikationer
               Forskningsprojekt
               Databaser
               Temasidor
               Informationstjänsten och biblioteket
               Stipendier och pris
               Kontakt och respons
            Allmän information om Helsingfors
               Helsingfors kännetecken
            Information om Hel.fi
            Regionsamarbete
            Staden som arbetsgivare
               Ansvarsfull arbetsgivare
               Belöning och personalförmåner
               Utbildning och utveckling
               Arbetshälsa
               Jämställdhet och likabehandling
               Modellstad för mångfald
            Stadsarkivets service
               Stadsarkivets kundbetjäning
               Utställningar och guidningar
               Fakta om stadsarkivet
               Verksamhetsställen och kontaktuppgifter
               Fråga oss och ge respons
               SINETTI-arkivdatabas
            Dataskydd


Social- och hälsovård ▼

Kartor och trafik ▼

Fostran och utbildning ▼

Kultur och fritid ▼

Boende och miljö ▼Fostrans- och utbildningssektorn ▼

Kultur- och fritidssektorn ▼

Social- och hälsovårdssektorn ▼

Stadskansliet ▼

Stadsmiljösektorn ▼Arbis ▼

Ekonomiförvaltningstjänsten ▼

Helsingfors företagshälsa ▼

Helsingfors stads trafikverk ▼

Helsingfors stads servicecentral ▼

Revisionskontoret ▼

Räddningsverket ▼

Stara ▼
-->