Suoraan sisältöön

Sidkarta


Staden och förvaltning ▼

Social- och hälsovård ▼


         Hälsovårdstjänster
            Hälsostationer
               Kontaktuppgifter
               Återuppringningstjänst
            Tandvård
               Tandklinikerna och tidsbeställning
               Avgifter
               Tandläkarjouren
            Sjukhus och polikliniker
               Dals sjukhus
               Haartmanska sjukhuset
               Malms sjukhus
               Storkärrs sjukhus
            Rehabilitering och terapi
               Hjälpmedelstjänster
            Jour
               Allvarliga olycksfall och förgiftningar
               Barnsjukdomar
               Kvinnosjukdomar och förlossningar
               Ögonsjukdomar samt öron-, näs- och halssjukdomar
               Social- och krisjour
            Övriga hälsovårdstjänster
               Utdelning av egenvårdsartiklar
               Screeningundersökningar
               Inremedicinska polikliniken
               Tobakskliniken
               Preventivrådgivning
               Vaccinationer
            Egenvård och elektronisk hälsoundersökning
               Elektronisk hälsoundersökning och -träning
               Var få hjälp vid plötsliga hälsoproblem?
         Mental- och missbrukarvård
            Jour och akut vård
            Hälsostationer
               Mentalvårdspunkten Mieppi
            Psykiatri- och missbrukarcentraler
               Fiskehamnens psykiatri- och missbrukarcentral
               Dals psykiatri- och missbrukarcentral
               Malms psykiatri- och missbrukarcentral
               Nordsjö psykiatri- och missbrukarcentral
               Öppenvårdsrehabilitering
               Substitutionsbehandling
               Övrig psykiatrisk öppenvård
            Dygnetruntvård
            För rehabiliteringsklienter
            Andra tjänster
            Förebyggande mental- och missbrukarvård
               Kontaktuppgifter
         Barnfamiljens tjänster
            Mödra- och barnrådgivning
               Rådgivningsbyråer och kontaktuppgifter
               Avdelningsskötare
               Öppen rådgivningsbyrå
            Hemservice
            Familjerådgivning
            Familjers specialtjänster
               Socialhandledning
               Familjearbete för romer
               Talterapi
               Ergoterapi
               Rådgivningsbyråns psykologtjänster
               Terapeutiskt arbete med babyfamiljer
               Barnpsykiatri
            Familjerättsliga frågor
               Adoption
               Barnatillsyningsmän
               Medlare i familjefrågor
               Utredningsarbetsgrupp
               Övervakade och stödda träffar
            Skolhälsovård
               Skolhälsovårdarnas kontaktuppgifter
               Till vårdnadshavare
               Aktuellt
               Studerandehälsovård
            Barnskydd och familjesocialarbete
               Barnskyddsanmälan
               Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer
               Familjesocialarbete
               Övriga barnskyddstjänster
               Mottagningsfamiljer och mottagningshem, krisarbete
               Barnhem och familjevård
         Handikappservice
            Rådgivning och handledning
            Stöd i vardagen
            Hälsa och rehabilitering
            Delaktighet och dagverksamhet
            Träning och sysselsättning
            Boende
         Tjänster för äldre
            Rådgivning och handledning
            Stöd i vardagen
            Seniorcenter
            Servicecentraler
            Närståendevård
            Boende och omsorg
            Hemvård
         Socialt stöd och utkomst
            Rådgivning och socialt arbete
               Socialrådgivning
               Socialt arbete för unga
               Socialt arbete för vuxna
               Boenderådgivning
               Anmälan om behov av socialvård
            Ekonomiskt stöd
               Kompletterande och förebyggande utkomststöd
               Social kreditering
            Samhällsarbete och uppsökande närarbete
               Mathjälpens socialarbete
            Service och stöd för bostadslösa
               Stöd i boendet
               Servicecentral
               Stödboende
            Service och stöd för invandrare
               Invandrarenheten
               Helsingfors förläggning
            Sysselsättningsstöd och social rehabilitering
               Utredning av arbetsförmåga
               Kontorstjänster för sysselsättningsstöd
               Arbetsverksamhet i rehabiliteringsyfte
               Social rehabilitering
               Öppen arbetsverksamhet
               Baggböle arbetscentral
               Uusix-verkstäderna
            Invånarhusen
               Södra Helsingfors
               Östra Helsingfors
               Norra Helsingfors
         A - Ö
            Aktuellt
               Hjälp och stöd
            Avgifter
            Blanketter
            Invånargrupper
            Rådgivning
            Tjänster
               E-tjänster
            Verksamhetsställen


Kartor och trafik ▼

Fostran och utbildning ▼

Kultur och fritid ▼

Boende och miljö ▼Fostrans- och utbildningssektorn ▼

Kultur- och fritidssektorn ▼

Social- och hälsovårdssektorn ▼

Stadskansliet ▼

Stadsmiljösektorn ▼Arbis ▼

Ekonomiförvaltningstjänsten ▼

Helsingfors företagshälsa ▼

Helsingfors stads trafikverk ▼

Helsingfors stads servicecentral ▼

Revisionskontoret ▼

Räddningsverket ▼

Stara ▼