Suoraan sisältöön

Sivukartta


Kaupunki ja hallinto ▼

Sosiaali- ja terveyspalvelut ▼


         Terveyspalvelut
            Terveysasemat
               Terveysasemien yhteystiedot
            Hammashoito
               Miten meille löytää?
               Saitko meiltä hyvää palvelua?
               Näin hoidat suun terveyttä
               Oikomishoito
               Potilasohjeet ja ohjeistus
               Ajanvaraus
               Hammashoitolat
               Kiireellinen hoito
            Sairaalat ja poliklinikat
               Haartmanin sairaala ja päivystys
               Laakson sairaala
               Malmin sairaala ja päivystys
               Suursuon sairaala
               Kuntoutuksen poliklinikat
               Sisätautien poliklinikka
            Kuntoutus ja terapiat
               Apuvälinepalvelut
               Fysioterapiapalvelut
               Geriatrian poliklinikka
               Kuntoutusohjaus
               Palliatiivinen poliklinikka
               Toimintaterapian yhteystiedot
            Päivystys
               Lastentaudit
               Naistentaudit ja synnytykset
               Silmä- sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit
               Vakavat tapaturmat ja myrkytykset
               Sosiaali- ja kriisipäivystys
            Muita terveyspalveluja
               Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
               Ehkäisyneuvonta
               Omahoitotarvikkeiden jakelu
               Rokotukset
               Seulontatutkimukset
               Sisätautien poliklinikka
               Tupakkaklinikka
            Itsehoito ja sähköinen terveystarkastus
               Mistä apua äkillisiin terveysongelmiin?
               Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus
               Terveysasemien ite-pisteet
         Mielenterveys- ja päihdepalvelut
            Päivystys ja kiireellinen hoito
            Mielenterveyspalvelut terveysasemilla
               Mieppi-mielenterveyspalvelupiste
            Psykiatriset palvelut
               Psykiatrian poliklinikat
               Ympärivuorokautinen hoito
               Sijoita ja valmenna -palvelut (IPS)
               Mieppi
               Muita psykiatrian avohoitopalveluja
            Päihdepalvelut
               Nuorisoasema
               Päihdepoliklinikat
               Päivätoiminta
               Päihdekuntoutus
               Vieroitushoito
               Jelppi
               Muita päihdepalveluja
            Ympärivuorokautinen hoito
               Psykiatrinen sairaalahoito
            Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
               Pakka-toimintamalli
               Aineistopankki
         Lapsille ja perheille
            Äitiys- ja lastenneuvola
            Kotipalvelu
            Perheneuvola
            Perheiden erityispalvelut
            Perheoikeudelliset asiat
            Kouluterveydenhuolto
            Lastensuojelu
               Sosiaalityö
         Vammaisten palvelut
            Neuvonta ja ohjaus
            Tukea arkeen
            Terveys- ja kuntoutuspalvelut
            Osallisuus ja päivätoiminta
            Valmennus ja työllistyminen
            Asuminen
         Ikääntyneille
            Neuvonta ja ohjaus
            Tukea arkeen
            Seniorikeskukset
            Palvelukeskustoiminta
            Omaishoidon tuki
            Asuminen ja hoiva
            Kotihoito
         Sosiaalinen tuki ja toimeentulo
            Aikuissosiaalityö ja neuvonta
               Aikuissosiaalityö
               Aikuissosiaalityö nuorille
               Sosiaalineuvonta
               Asumisneuvonta
               Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
            Taloudellinen tuki
               Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
               Sosiaalinen luototus
            Yhdyskuntatyö ja lähityö
               Yhdyskuntatyö
               Etsivä lähityö
               Ruoka-avun sosiaalityö
            Asunnottomien tuet ja palvelut
               Asumisen tuki
               Palvelukeskus
               Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut
               Mielenterveysasiakkaiden palvelut
               Tukiasuminen
               Tukikodit
            Maahanmuuttajien tuet ja palvelut
               Maahanmuuttoyksikkö
               Helsingin vastaanottokeskus
               Toivolanmäen perheryhmäkoti
            Työllistymisen tukeminen ja sosiaalinen kuntoutus
               Työkykyselvitys
               Kuntouttava työtoiminta
               Sosiaalinen kuntoutus
               Avotyötoiminta
               Pakilan työkeskus
               Uusix-verstaat
            Asukastalot
               Eteläinen Helsinki
               Itäinen Helsinki
               Pohjoinen Helsinki
               Asukastila Hopeala
         A - Ö
            Ajankohtaista
               Apua ja tukea
            Asukasryhmät
            Lomakkeet
            Maksut
               Terveyspalvelujen asiakasmaksut
               Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut
               Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen
               Tyytymättömyys terveydenhuollon asiakasmaksuun
            Neuvonta
            Palvelut
               Sähköinen asiointi
               Palveluseteli
               Hoitoon pääsy ja odotusajat
               Valinnan vapaus
               Sosiaali- ja potilasasiamies
            Toimipaikat


Liikenne ja kartat ▼

Kasvatus ja koulutus ▼

Kulttuuri ja vapaa-aika ▼

Asuminen ja ympäristö ▼Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ▼

Kaupunginkanslia ▼

Kaupunkiympäristön toimiala ▼

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ▼

Sosiaali- ja terveystoimiala ▼Helsingin kaupungin liikennelaitos ▼

Palvelukeskus ▼

Pelastuslaitos ▼

Stara ▼

Taloushallintopalvelu ▼

Tarkastusvirasto ▼

Työterveys Helsinki ▼

Työväenopisto ▼