Suoraan sisältöön

Sivukartta


Kaupunki ja hallinto ▼

Sosiaali- ja terveyspalvelut ▼


         Terveyspalvelut
            Terveysasemat
               Terveysasemien yhteystiedot
               Voit valita terveysasemasi
            Hammashoito
               Ajanvaraus
               Asiakasmaksut
               Hammashoitolat
               Ajankohtaista
               Määräaikaistarkastukset
               Näin hoidat suusi terveyttä
               Hammashoidon päivystys
            Sairaalat ja poliklinikat
               Haartmanin sairaala ja päivystys
               Laakson sairaala
               Malmin sairaala ja päivystys
               Suursuon sairaala
               Kuntoutuksen poliklinikat
               Sisätautien poliklinikka
            Kuntoutus ja terapiat
               Apuvälinepalvelujen yhteystiedot
               Fysioterapiapalvelut
               Kuntoutuksen poliklinikat
               Kuntoutusohjaajan yhteystiedot
               Toimintaterapian yhteystiedot
            Päivystys
               Lastentaudit
               Naistentaudit ja synnytykset
               Silmä- sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit
               Vakavat tapaturmat ja myrkytykset
               Sosiaali- ja kriisipäivystys
            Muita terveyspalveluja
               Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
               Ehkäisyneuvonta
               Omahoitotarvikkeiden jakelu
               Rokotukset
               Seulontatutkimukset
               Sisätautien poliklinikka
               Tupakkaklinikka
            Itsehoito ja sähköinen terveystarkastus
               Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus
               Terveysasemien ite-pisteet
         Mielenterveys- ja päihdepalvelut
            Päivystys ja kiireellinen hoito
            Terveysasemat
            Psykiatria- ja päihdekeskukset
               Etelän psykiatria- ja päihdekeskus
               Idän psykiatria- ja päihdekeskus
               Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus
               Lännen psykiatria- ja päihdekeskus
               Avokuntoutus
               Korvaushoidon arviointi
               Muita psykiatrian avohoitopalveluja
            Ympärivuorokautinen hoito
               Psykiatrinen sairaalahoito
               Vieroitushoito
               Laitoskuntoutus
            Mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle
               Symppikset
               Päihteetön päivätoiminta
               Päihdepoliklinikoiden ryhmiä
               Muita ryhmiä
            Muita palveluja
            Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
               Pakka-toimintamalli
               Alkoholinkäytön puheeksiotto
               Aineistopankki
         Lapsille ja perheille
            Äitiys- ja lastenneuvola
            Kotipalvelu
            Perheneuvola
            Perheiden erityispalvelut
            Perheoikeudelliset asiat
            Kouluterveydenhuolto
            Lastensuojelu
         Vammaisten palvelut
            Neuvonta ja ohjaus
            Tukea arkeen
            Terveys- ja kuntoutuspalvelut
            Osallisuus ja päivätoiminta
            Valmennus ja työllistyminen
            Asuminen
         Ikääntyneille
            Monipuoliset palvelukeskukset
            Palvelukeskustoiminta
            Omaishoidon tuki
            Arviointi ja kuntoutus
            Päivätoiminta
            Asuminen ja hoiva
         Sosiaalinen tuki ja toimeentulo
            Neuvonta ja sosiaalityö
               Sosiaalineuvonta
               Aikuissosiaalityö nuorille
               Aikuissosiaalityö
               Asumisneuvonta
            Taloudellinen tuki
               Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
               Sosiaalinen luototus
            Yhdyskuntatyö ja lähityö
               Yhdyskuntatyö
               Etsivä lähityö
               Ruoka-avun sosiaalityö
            Asunnottomien tuet ja palvelut
               Asumisen tuki
               Palvelukeskus
               Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut
               Mielenterveysasiakkaiden palvelut
               Tukiasuminen
               Tukikodit
            Maahanmuuttajien tuet ja palvelut
               Maahanmuuttoyksikkö
               Helsingin vastaanottokeskus
               Toivolanmäen perheryhmäkoti
            Työllistymisen tukeminen ja sosiaalinen kuntoutus
               Työkykyselvitys
               Kuntouttava työtoiminta
               Kuntoutusohjaus
               Avotyötoiminta
               Pakilan työkeskus
               Uusix-verstaat
            Asukastalot
               Eteläinen Helsinki
               Itäinen Helsinki
               Pohjoinen Helsinki
               Kampin kappeli
         A - Ö
            Ajankohtaista
            Asukasryhmät
            Lomakkeet
            Maksut
               Potilasmaksut
               Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut
            Neuvonta
            Palvelut
               Sähköinen asiointi
               Palveluseteli
               Hoitoon pääsy ja odotusajat
               Valinnan vapaus
               Sosiaali- ja potilasasiamies
            Toimipaikat


Liikenne ja kartat ▼

Kasvatus ja koulutus ▼

Kulttuuri ja vapaa-aika ▼

Asuminen ja ympäristö ▼Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ▼

Kaupunginkanslia ▼

Kaupunkiympäristön toimiala ▼

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ▼

Sosiaali- ja terveystoimiala ▼Helsingin kaupungin liikennelaitos ▼

Palvelukeskus ▼

Pelastuslaitos ▼

Stara ▼

Taloushallintopalvelu ▼

Tarkastusvirasto ▼

Työterveys Helsinki ▼

Työväenopisto ▼
-->