Kaupunki ja hallinto ▼

Sosiaali- ja terveyspalvelut ▼


         Terveyspalvelut
            Terveysasemat
               Terveysasemien yhteystiedot
               Voit valita terveysasemasi
            Hammashoito
               Ajanvaraus
               Asiakasmaksut
               Hammashoitolat
               Määräaikaistarkastukset
               Näin hoidat suusi terveyttä
               Hammashoidon päivystys
            Sairaalat ja poliklinikat
               Haartmanin sairaala ja päivystys
               Herttoniemen sairaala
               Laakson sairaala
               Malmin sairaala ja päivystys
               Suursuon sairaala
               Kuntoutuksen poliklinikat
               Sisätautien poliklinikka
            Kuntoutus ja terapiat
               Apuvälinepalvelujen yhteystiedot
               Fysioterapiayksiköiden yhteystiedot
               Kuntoutuksen poliklinikat
               Kuntoutuksen vuodeosastot
               Kuntoutusohjaajan yhteystiedot
               Kuntoutussuunnittelijoiden yhteystiedot
               Toimintaterapeuttien yhteystiedot
            Päivystys
               Lastentaudit
               Naistentaudit ja synnytykset
               Silmä- sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit
               Vakavat tapaturmat ja myrkytykset
               Sosiaali- ja kriisipäivystys
            Muita terveyspalveluja
               Ehkäisyneuvonta
               Omahoitotarvikkeiden jakelu
               Rokotukset
               Seulontatutkimukset
               Sisätautien poliklinikka
               Tupakkaklinikka
            Itsehoito ja sähköinen terveystarkastus
               Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus
               Terveysasemien ite-pisteet
         Mielenterveys- ja päihdepalvelut
            Päivystys ja kiireellinen hoito
            Terveysasemat
            Psykiatria- ja päihdekeskukset
               Etelän psykiatria- ja päihdekeskus
               Idän psykiatria- ja päihdekeskus
               Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus
               Lännen psykiatria- ja päihdekeskus
               Avokuntoutus
               Korvaushoito
               Muita psykiatrian avohoitopalveluja
            Ympärivuorokautinen hoito
               Psykiatrinen sairaalahoito
               Vieroitushoito
               Laitoskuntoutus
            Mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle
               Symppikset
               Päihteetön päivätoiminta
               Päihdepoliklinikoiden ryhmiä
               Muita ryhmiä
               Mielenterveyskuntoutujien asumiskuntoutus ja -palvelut
            Muita palveluja
            Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
               Ajankohtaista
               Pakka-toimintamalli
               Alkoholinkäytön puheeksiotto
               Aineistopankki
         Lapsiperheiden palvelut
            Äitiys- ja lastenneuvola
               Neuvolat
               Osastonhoitajat
               Avoin neuvola
               Neuvolan psykologipalvelu
               Ohjeita
               Palvelut ja lomakkeet
               Videot
            Kouluterveydenhuolto
               Yhteystiedot
               Opiskeluterveydenhuolto
               Terveystietoa
               Lisätietoa
               Lomakkeet
            Kotipalvelu
               Lapsiperheiden kotipalvelu
               Lapsiperheiden kotipalvelun maksulaskuri
            Perheneuvola
            Keskitetyt perheiden erityispalvelut
               Lapsiperheiden sosiaaliohjaus
               Puheterapia
               Pariterapia
               Neuvolan psykologipalvelut
               Terapeuttinen vauvaperhetyö
            Perheoikeudelliset asiat
               Adoptio
               Lastenvalvojat
               Perheasioiden sovittelu
               Selvitystyöryhmä
            Lastensuojelu
               Lastensuojelun sosiaalityö
               Perhetyö ja -kuntoutus
               Lasten kriisityö ja vastaanotto
               Nuorten kriisityö ja vastaanotto
               Perhehoito
               Lastenkotitoiminta
               Muut palvelut
         Nuorten palvelut
            Terveyspalvelut
               Opiskeluterveydenhuolto
         Ikääntyneiden palvelut
            Tukea päivittäisiin toimiin
               Sosiaali- ja lähityö
               Kuljetuspalvelut
               Itsenäistä asumista tukevia palveluja
               Palveluoppaat
            Palvelukeskustoiminta
               Eteläinen Helsinki
               Itäinen Helsinki
               Pohjoinen Helsinki
               Läntinen Helsinki
            Asuminen, kuntoutus ja hoiva
               Arviointi, kuntoutus ja lyhytaikaishoito
               Ryhmäasuminen
               Palveluasuminen
               Eteläinen Helsinki
               Itäinen Helsinki
               Pohjoinen Helsinki
               Läntinen Helsinki
            Omaishoidon tuki
            Kotihoito
               Kotihoidon palvelut ja maksut
               Kotihoidon yhteystiedot
               Yksityiset palveluntuottajat
            Päivätoiminta
            Muut palvelut
               Palveluseteli
               Rintamaveteraanien palvelut
         Omaishoidon tuki
            Omaishoidon tuki
            Ajankohtaista
            Yli 65-vuotiaan omaishoitaja
            Alle 65-vuotiaan omaishoitaja
            Palvelut ja lomakkeet
            Toimintaa omaishoitoperheille
            Omaishoidon toimintakeskukset
               Eteläinen toimintakeskus
               Itäinen toimintakeskus
               Pohjoinen toimintakeskus
               Läntinen toimintakeskus
         Sosiaalinen tuki ja toimeentulo
            Asukastoiminta
               Asukastilat
               Lähiöasemat
               Etsivä lähityö
               Yhdyskuntatyö
               Kampin kappeli
            Asunnottomien tuet ja palvelut
               Asumisen tuki
               Palvelukeskus
               Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut
               Tukiasuminen
               Tukikodit
               Muut palvelut
            Maahanmuuttajien tuet ja palvelut
               Maahanmuuttoyksikkö
               Helsingin vastaanottokeskus
            Asumisneuvonta
               Asunnonhaku
               Asumisneuvojat
               Yleisiä asumisohjeita
            Sosiaalityö ja toimeentulotuki
               Toimeentulotuki
               Aikuissosiaalityö
               Palvelut nuorille
               Sosiaalineuvonta
               Asukastilat
               Työkykyselvitys
            Velkaantuneiden tuet ja palvelut
               Sosiaalinen luototus
               Talous- ja velkaneuvonta
            Työllistymisen tukeminen ja sosiaalinen kuntoutus
               Kuntouttava työtoiminta
               Kuntoutusohjaus
               Avotyötoiminta
               Pakilan työkeskus
               Uusix-verstaat


Liikenne ja kartat ▼

Päivähoito ja koulutus ▼

Kulttuuri ja vapaa-aika ▼

Asuminen ja ympäristö ▼

Tapahtumakalenteri ▼Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ▼

Kaupunginkanslia ▼

Kaupunkiympäristön toimiala ▼

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ▼

Sosiaali- ja terveystoimiala ▼

Helsingin kaupungin liikennelaitos ▼

Palvelukeskus ▼

Pelastuslaitos ▼

Stara ▼

Taloushallintopalvelu ▼

Tarkastusvirasto ▼

Työterveys Helsinki ▼

Työväenopisto ▼

Nuorten Helsinki ▼

Vammaisten palvelut ▼

Maahanmuuttajien Helsinki ▼

Yritysten Helsinki ▼