Sivukartta


Kaupunki ja hallinto ▼


         Palvelut ja hallinto
            Kaupungin palvelut A-Ö
               Näin löydät palvelut
               Sähköinen asiointi
            Palvelut kaupunginosissa
            Palvelut asukasryhmittäin
               Lapset ja lapsiperheet
               Nuoret
               Vammaiset
               Vanhukset
               Maahanmuuttajat
               Yrittäjät
               Yhdistykset
            Neuvontaa palveluista
               Kysy ja keskustele
               Viestintä ja palvelut medialle
               Häiriötilanteet ja vikailmoitukset
               Käsittelyajat
               Helsingin Ääni
               Helsingin tunnukset
            Kaupungin organisaatio
               Pormestarit
               Toimialat
               Helsingin kaupunkikonserni
               Kaupungin hallinto- ja toimintasäännöt
            Ilmoitukset ja kuulutukset
               Kaupungin kaikki kuulutukset
            Julkaisut ja suunnitelmat
               Suunnitelmat
               Luvat, ohjeet, säännöt ja lomakkeet
         Osallistu ja vaikuta
            Ajankohtaista
               Kaupunginosaradio
            Kuntavaalit huhtikuussa 2017
               Vaalipäivä
               Äänestysalueet ja -paikat
               Ennakkoäänestys
               Äänioikeus
            Miten osallistun ja vaikutan?
               Vaikuta verkossa
               Osallistu asukasiltoihin ja -tilaisuuksiin
               Äänestä ja seuraa päätöksentekoa
               Tee aloitteita
               Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli
            Asukas- ja järjestötoiminta
               Vapaaehtoistoiminta
               Järjestöt
               Asukastilat
               Avustukset ja tilat
            Kaupunki sosiaalisessa mediassa
               Asukastyö Facebookissa
               Nuorisotalot Facebookissa
               Kirjastot Facebookissa
               Leikkipuistot ja perhetalot Facebookissa
               Sosiaali- ja terveysvirasto somessa
            Anna palautetta ja kysy
               Selaa palautteita
               Tietoa palautteen antamisesta
               Tilastoja palautteista
            Ota yhteyttä
               Hae yhteystietoja
         Päätöksenteko
            Kaupunginvaltuusto
               Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat
               Päätöstiedotteet
               Keskustelupöytäkirjat
               Kyselytunnit
               Valtuuston jäsenet ja kokoukset
               Valtuustoryhmät
               Aloitteet
            Kaupunginhallitus
               Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat
               Päätöstiedotteet
               Jäsenet ja kokousajat
            Kaupunginhallituksen jaostot
               Konsernijaosto
               Elinkeinojaosto
            Lautakunnat ja johtokunnat
               Toimielinten kokouskalenteri
               Arkisto
            Viranhaltijapäätökset
               Päätösasiakirjat
               Arkisto
            Toimikunnat ja neuvottelukunnat
            Muutoksenhaku ja sidonnaisuusilmoitukset
               Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset
         Strategia ja talous
            Kaupunkistrategia
               Kaupunkistrategia 2017–2021
            Talousarvio
               Talousarvion tiivistelmä
               Merkittävät investointikohteet
               Yhteystiedot
               Aiemmat talousarviot
               Mikä on talousarvio
            Tilinpäätös
               Tilinpäätöksen 2016 tiivistelmä
            Vuosi kaupungin taloudessa
            Innovaatiorahasto
               Käynnissä olevat hankkeet
               Päättyneet hankkeet
            Kaupungin laskut
         Yritykset ja työ
            Kilpailukyvyn kehittäminen
               Yritysmyönteinen kaupunki
               Kaupunkimarkkinointi
               Kansainvälinen toiminta
               Kehittämistoiminta ja -hankkeet
               Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö
               Kansainvälisiä saavutuksia
            Yritysneuvonta ja -palvelut
               HERIEC (Helsinki Region Immigrant Employment Council)
            Tietoa yritystoimintaan
            Työllisyyspalvelut
               Neuvontaa ja ohjausta nuorille
               Neuvontaa ja ohjausta yli 30-vuotiaille
               Työnhaun tueksi
         Turvallisuus
            Turvallinen ja viihtyisä kaupunki
            Paikallinen turvallisuussuunnittelu
            Kaupungin varautuminen
            Turvallisuus- ja valmiusasioiden koordinointi
            Onnettomuuksien ehkäisy
            Pelastustoiminta
            Väestönsuojelu
         Tietoa Helsingistä
            Kaupunki uudistuu
               Helsinki uudistui
               Hallintosääntö
               Pormestarimalli
               Päätöksenteko
               Toimialat
               Organisaatiokaaviot
            Yleistietoa Helsingistä
               Helsinki 3D
               Juttuja Helsingistä
               Turvapaikanhakijat
            Tietoa Hel.fi:stä
            Seutuyhteistyö
            Kaupunki työnantajana
               Vastuullinen työnantaja
               Palkitseminen ja henkilöstöedut
               Koulutus ja kehittyminen
               Työhyvinvointi
               Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
               Monimuotoisuuden mallikaupungiksi
            Kaupunginarkiston palvelut
               Tietoa tiedonhallintayksiköstä ja yhteystiedot
               Kaupunginarkiston asiakaspalvelu
               SINETTI-arkistotietojärjestelmä
               Kaupunginarkiston palautelomake
               Tietoa kaupunginarkistosta
               Aineistoesittelyt
               Tarinoiden Helsinki
            Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä
               Julkaisut
               Hankkeet
               Tietokannat
               Teemasivustot
               Tietopalvelu ja kirjasto
               Tutkimusapurahat ja palkinnot
               Yhteystiedot ja palaute


Sosiaali- ja terveyspalvelut ▼

Liikenne ja kartat ▼

Päivähoito ja koulutus ▼

Kulttuuri ja vapaa-aika ▼

Asuminen ja ympäristö ▼Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ▼

Kaupunginkanslia ▼

Kaupunkiympäristön toimiala ▼

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ▼

Sosiaali- ja terveystoimiala ▼Helsingin kaupungin liikennelaitos ▼

Palvelukeskus ▼

Pelastuslaitos ▼

Stara ▼

Taloushallintopalvelu ▼

Tarkastusvirasto ▼

Työterveys Helsinki ▼

Työväenopisto ▼