Suoraan sisältöön

Sivukartta


Kaupunki ja hallinto ▼

Sosiaali- ja terveyspalvelut ▼

Liikenne ja kartat ▼

Kasvatus ja koulutus ▼


         Päivähoito ja esiopetus
            Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot
            Varhaiskasvatusmaksut
               Varhaiskasvatuksen maksuarviolaskuri
               Varhaiskasvatuslasku verkkolaskuna
            Päiväkotihoito
               Hakeminen varhaiskasvatukseen ja paikan saaminen
               Aloittaminen varhaiskasvatuksessa
               Osapäiväryhmät päiväkodeissa
               Varhaiskasvatus illalla, yöllä ja viikonloppuna
               Varhaiskasvatusta eri kielillä
               Tietoa huoltajille
               Usein kysyttyä varhaiskasvatuksesta
            Perhepäivähoito
               Perhepäivähoito alueittain
               Perhepäivähoito hoitajan kotona
               Ryhmäperhepäivähoito
               Kolmiperhepäivähoito
            Yksityinen varhaiskasvatus
               Yksityisen hoidon tuki
               Yksityiset päiväkodit
               Yksityinen perhepäivähoito
               Yksityistä varhaiskasvatusta eri kielillä
               Palveluntuottajille
            Lapsen hoitaminen kotona
               Kotihoidon tuki ja Helsinki-lisä
               Hoitajan palkkaaminen kotiin
            Esiopetus
               Tervetuloa esiopetukseen
               Esiopetusta antavat päiväkodit
               Esiopetusta eri kielillä
               Esiopetuksen toiminta-ajat
               Esiopetuksen velvoittavuus
               Esiopetuksen oppilashuolto
               Esiopetuksen oppilaaksiotto
               Kaksivuotinen esiopetus
         Leikkipuistot
            Leikkipuistot ja leikkipaikat
               Leikkipuistojen koululaisten toiminta
               Leikkipuistojen tilojen vuokraaminen
            Toimintaa lapsiperheille
            Päiväkotien ja leikkipuistojen kerhot
               Kerhot alueittain
            Yksityiset kerhot
               Hakeminen ja palveluseteli
         Perusopetus
            Peruskouluun ilmoittautuminen
               Sähköinen ilmoittautuminen
               Ilmoittautuminen koululla
               Kouluun vuotta myöhemmin tai aikaisemmin
               Kotiopetus
            Oppilaaksiotto
            Mitä ja miten koulussa opiskellaan?
               Opetussuunnitelma
               Oppimisen arviointi
               Kielten opiskelu
               Perusopetusta eri kielillä
               Painotettu opetus
               Valmistava opetus
               Lisäopetus
               Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus
            Aamu- ja iltapäivätoiminta
               Aamupäivätoiminta
               Iltapäivätoiminta
               Kerho- ja harrastustoiminta
            Apua ja tukea oppilaalle
               Oppilaan hyvinvointi
               Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
               Joustava perusopetus
               Oppilaanohjaus
               Koulumatkat
               Vakuutukset
            Kodin ja koulun yhteistyö
               Lasten ja nuorten henkilötiedot valtakunnallisissa rekistereissä
            Mitä peruskoulun jälkeen?
               Oppivelvollisuuden laajentaminen
         Lukiokoulutus
            Lukio-opinnot
               Lukiot Helsingissä
               Lukioiden painotukset
               Helsingin verkkolukio
               Korkeakouluyhteistyö
            Lukioon hakeminen
            Ylioppilastutkinto
            Apua ja tukea opiskelijalle
               Kiusaamisen vastainen ohjelma
            Lukiokoulutukseen valmistava koulutus
            Lukion opetussuunnitelmauudistus
         Ammatillinen koulutus
            Ammatillinen perustutkinto
            Muu ammatillinen koulutus
            Hakeminen ammatilliseen koulutukseen
            Oppisopimuskoulutus
            Apua ja tukea opiskelijalle
               Kiusaamisen vastainen ohjelma
            Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
            Nuorten työpajat
         Korkeakoulut ja yliopistot
            Ammattikorkeakoulut
            Yliopistot ja korkeakoulut
            Avoin yliopisto
            Helsingin seudun kesäyliopisto
         Työväenopistot
            Opiskelu
            Palvelut ja ohjeet
            Ilmoittautuminen ja kurssit
            Opetuspaikat


Kulttuuri ja vapaa-aika ▼

Asuminen ja ympäristö ▼Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ▼

Kaupunginkanslia ▼

Kaupunkiympäristön toimiala ▼

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ▼

Sosiaali- ja terveystoimiala ▼Helsingin kaupungin liikennelaitos ▼

Palvelukeskus ▼

Pelastuslaitos ▼

Stara ▼

Taloushallintopalvelu ▼

Tarkastusvirasto ▼

Työterveys Helsinki ▼

Työväenopisto ▼