Suoraan sisältöön

Sivukartta


Kaupunki ja hallinto ▼

Sosiaali- ja terveyspalvelut ▼

Liikenne ja kartat ▼


         Kartat ja paikkatieto
            Kartat ja ilmakuvat
            Paikkatietoaineistot
               Digitaaliset kartat
               Painetut kartat
               Ilmakuvat
               Kiinteistö- ja kuntarekisteri
               Avoimet paikkatiedot
               Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät
            Karttojen myynti ja luvat
               Julkaisuluvat
            Kaupunkimittauksen sähköinen asiointi
               Kaupunkimittauksen ohjeet ja lomakkeet
         Joukkoliikenne
            Aikataulut, reitit ja liput
            Raitioliikenne
            Metroliikenne
            Bussiliikenne
            Junaliikenne
            Lauttaliikenne
               Vesireittiliikenne
            Joukkoliikenteen suunnittelu
               Joukkoliikennehankkeet
               Raitioliikenteen kehittäminen
         Pysäköinti
            Pysäköinti Helsingissä
            Maksutavat ja pysäköintivirhemaksu
            Asukas- ja yrityspysäköinti
            Liityntäpysäköinti
            Invapysäköinti
            Ajoneuvojen siirrot
               Varastosiirto
               Hylätyt ajoneuvot
               Muutoksenhaku päätökseen
            Autohotelli
         Kadut ja liikennesuunnittelu
            Katujen kunnossapito
               Talvikunnossapito
               Missä järjestyksessä kadut aurataan?
               Minne lumi viedään? Lumenvastaanottopaikat
               Talvipyöräily
               Vastuujaot kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla
               Katujen kevätpesu
               Kesäkunnossapito
            Tiedotteet liikenteen poikkeusjärjestelyistä
            Katujen suunnittelu
               Valmisteilla olevat katusuunnitelmat
               Liikennesuunnittelun tavoitteet
            Katujen rakentaminen
               Katutöiden kehittäminen
            Liikenneturvallisuus
            Liikenteen ympäristövaikutukset
               Hiilidioksidipäästöt
               Melu
               Katupöly
               Pakokaasut
            Liikennetutkimus ja -tilastot
               Henkilöliikenne kulkutavoittain
               Jalankulun määrät
               Pyöräliikenteen määrät
               Moottoriajoneuvoliikenteen määrät
               Liikenteen sujuvuus
               Liikenneonnettomuudet
               Liikennemäärät korona-aikana
               Julkaisut
         Pyöräily ja kävely
            Pyöräreitit
            Vinkkejä liikenteeseen
            Pyöräkeskus
            Kaupunkipyörät
            Kunnossapito, rakentaminen ja suunnittelu
            Pyöräliikenteen edistäminen
            Kävely
         Meri- ja lentoliikenne
            Satamat
               Makasiiniterminaali
               Olympiaterminaali
               Katajanokan terminaali
               Länsiterminaali 1 ja 2
               Hansaterminaali
            Helsinki-Vantaan lentokenttä


Kasvatus ja koulutus ▼

Kulttuuri ja vapaa-aika ▼

Asuminen ja ympäristö ▼Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ▼

Kaupunginkanslia ▼

Kaupunkiympäristön toimiala ▼

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ▼

Sosiaali- ja terveystoimiala ▼Helsingin kaupungin liikennelaitos ▼

Palvelukeskus ▼

Pelastuslaitos ▼

Stara ▼

Taloushallintopalvelu ▼

Tarkastusvirasto ▼

Työterveys Helsinki ▼

Työväenopisto ▼