Suoraan sisältöön

Sivukartta


Kaupunki ja hallinto ▼

Sosiaali- ja terveyspalvelut ▼

Liikenne ja kartat ▼

Kasvatus ja koulutus ▼

Kulttuuri ja vapaa-aika ▼

Asuminen ja ympäristö ▼


         Asuminen
            Asunto Helsingistä
            Vuokra-asunnot
               Vuokra-asunnon haku
               Vuokra-asukkaalle
            Asumisoikeusasunnot
            Hitas-asunnot
               Hitas-uudiskohteet
               Hitas-asunnon ostaminen
               Hitas-asunnon myyminen
               Ohjeet rakennuttajalle
               Ohjeet isännöitsijälle
               Usein kysyttyjä kysymyksiä
            Erityisryhmien asuminen
            Työsuhdeasunnot
            Toimiva ja terveellinen asunto
               Terveyshaitan selvittäminen
               Esteettömyys
               Kosteus ja homevauriot
               Meluhaitat
               Asunnon sisäilma
               Materiaalipäästöt ja hajuhaitat
               Sisätilojen tuholaiset
         Luonto ja viheralueet
            Puistot
               Merkittävät puistot alueittain
               Opastetut puistokävelyt
               Vapaaehtoistyö ja talkoot
               Puistojen suunnittelu, rakentaminen ja hoito
               Puistoja koskevat linjaukset
               Kansallinen kaupunkipuisto
            Luonnon monimuotoisuus
               Luonnonympäristöt
               Kulttuuriympäristöt
               Kaupunkiluonnon erityispiirteet
               Luonnon tarjoamat palvelut
               Luontotietojärjestelmä
               Monimuotoisuuden turvaaminen (LUMO)
               Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa?
            Tietoa luonnosta
               Kasvit ja sienet
               Nisäkkäät
               Linnut
               Kalat
               Matelijat ja sammakkoeläimet
               Hyönteiset
               Loukkaantuneet ja kuolleet eläimet
            Luonnonsuojelu
               Luonnonsuojelualueet
               Natura-alueet
               Suojellut luontotyypit
               Lajien suojelu
               Luonnonmuistomerkit
            Luonnonhoito
               Luonnonhoidon linjaukset ja suunnitelmat
               Metsien hoito
               Niityt ja maatalousalueet
               Vieraslajit
            Vedet
               Itämeri
               Vantaanjoki
               Pienvedet ja niiden hoito
               Pohjavedet ja lähteet
            Retkelle luontoon
               Luontoretket
               Luontopolut
               Luontoesitteet ja -oppaat
               Tekemistä luonnossa
               Tekemistä luonnossa lapsille
               Pysy polulla
               Videot ja livekamerat
         Kaavoitus ja suunnittelu
            Ajankohtaiset suunnitelmat
               Katu- ja puistosuunnitelmat
               Suunnitteluun liittyvät tilaisuudet
               Suunnittelukilpailut
               Uudistuvat alueet
            Kaavoituksen kulku ja osallistuminen
            Kaavoituksen tasot ja tavoitteet
               Kaavoituksen tavoitteet
               Nimistönsuunnittelu
            Ympäristövaikutukset
               Maankäytön suunnittelu
               Ympäristövaikutusten arviointimenettely
               Suunnitelmien ympäristövaikutukset
               Pilaantunut maaperä
               Luontoselvitykset
               Hule- ja sadevedet
            Kaupunkiympäristön kehittämissuunnitelmat
         Rakentaminen
            Kaupunki rakentaa
            Rakennusluvan hakeminen - ohjeet ja lomakkeet
               Ohjeet ja neuvonta
               Lomakkeet ja sähköinen asiointi
               Tarvitsenko luvan?
               Luvan hakeminen
               Ketterä palvelu ja hakemusten liiteasiakirjat
               Arkistopalvelut
            Rakentamisen ammattilaisille
               Asuinkerrostalosuunnittelun lähtökohdat
               Ullakkorakentaminen
               Rakennusvalvonnan uutiskirje
               Tapahtumat ammattilaisille
               Pientalon suunnittelijan huomiokohdat
            Tietoa rakentamisvaiheeseen
               Rakennustyön valvonta ja vastuut
               Työmaan vaiheet
               Jätehuolto, pöly, melu ja vesi
               Työmaan ilmoitukset
               Katumaan vuokraus ja aitaaminen
            Lisää tietoa uudis- ja korjausrakentajalle
               Rakennutan pientalon
               Huoneiston ja pientalon korjaushankkeet
               Julkisivumuutokset
               Linjasaneeraus eli putkiremontti
               Ravintolat ja terassit
               Energiatehokkuus
            Korkotukilainat
         Tontit, maa ja rakennukset
            Tontit
               Asuntotontit
               Toimitilatontit
               Kiinteistöjen kehittäminen
               Tontin vuokralaiselle
               Tonttien tilapäinen käyttö
               Maan hankinta kaupungille
               Maankäyttösopimukset
               Maapoliittiset linjaukset
               Tonttihaut ja -kilpailut
               Yhteystiedot
            Tilat
               Kokous- ja vapaa-ajan tilat
               Tilat yrityksille ja yhteisöille
               Tukkutorin alue
               Myytävät tilat
               Tarjouskilpailut
               Tilat kaupungin palveluille
            Sisäilma
               Sisäilman vaikutus terveyteen
               Kun epäilet sisäilmaongelmaa
               Sisäilmaongelmien selvittäminen ja sisäilmaryhmät
               Sisäilmatutkimukset
               Korjaukset
               Rakennuskanta ja kehityshankkeet
               Neuvonta ja usein kysytyt kysymykset
            Maanmittauspalvelut
               Johtokartta
               Mittauspalvelut rakentajille
               Osoitenumerointi
               Kiinteistönmuodostus
               Ohjeet, lomakkeet ja hinnastot
            Maa- ja kallioperä
               Geotekninen suunnittelu
               Louhintatärinät
               Johtotiedot ja -siirrot
               Maaperän puhtaus
               Pohjavesitilanne
               Merellinen Helsinki
            Helsingin rakennuskanta
            Yleisten alueiden luvat
               Kaduilla ja puistoissa tehtävät työt
               Maanvuokraus
               Mainospaikat
               Myyntipaikat
               Terassit ja parkletit
               Ulkoilmatapahtuman järjestäminen
         Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys
            Ympäristöterveydenhuollon valvonta
               Elintarvikevalvontasuunnitelma
               Terveydensuojelun valvontasuunnitelma
               Tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma
               Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta
            Elintarvikehuoneistot ja laitokset
               Ajankohtaista elintarvikevalvonnasta
               Ilmoitukset ja hakemukset
               Omavalvonta
               Elintarvikkeiden tuonti ja vienti
               Pakkausmerkinnät ja elintarvikkeista annettavat tiedot
               Koti elintarvikehuoneistona
               Elintarvikekontaktimateriaalit
            Ulkomyynti ja liikkuvat elintarvikehuoneistot
            Ruokamyrkytysepäilyt ja valitukset elintarvikkeista
            Terveydensuojelu
               Julkisten tilojen terveyshaittojen valvonta
               Talousvesi
               Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset ja ohjeet
            Tupakkavalvonta
         Ympäristönsuojelu ja -valvonta
            Ympäristönsuojelumääräykset
               Yleiset määräykset
               Työmaavedet, jätevedet, käymäläjätteet, lumen vastaanottopaikat ja lannan käsittely
               Kemikaalien varastointi
               Jätteiden käsittely ja savuhaittojen ehkäisy
               Melun, tärinän ja pölyn torjunta
               Muut määräykset
            Ympäristövalvonta, luvat ja ohjeet
               Valvontasuunnitelma ja maksut
               Ympäristöluvat, ilmoitukset ja rekisteröinti
               Meluilmoitukset
               Pilaantunut maaperä
               Muut lupa- ja ilmoitusmenettelyt
               Ympäristövahingot ja -rikokset
               Määräyksiä ja ohjeita toiminnanharjoittajille
            Ympäristönsuojelun ohjelmat
               Ilmastonsuojelu
               Ilmansuojelu
               Meluntorjunta
               Vesiensuojelu
               Luonnon- ja maaperänsuojelu
               Hankinnat ja materiaalitehokkuus
            Ympäristöpolitiikka ja -raportointi
               Ympäristöpolitiikka
               Ympäristöraportointi
               Ympäristötilasto
               Kaupunkiorganisaation ympäristöjohtaminen
               Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto
            Ilmanlaatu ja melu
               Ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät
               Ympäristömelu ja sen lähteet
               Meluselvitys
               Hiljaiset alueet
            Ympäristötietoisuus ja -kasvatus
               Harakan luontokeskus
               Ympäristökoulutus
               Ympäristökasvatusmateriaalit
               Palvelut päivähoidolle ja kouluille
               Luontokeskukset ja -koulut
               Ekotukitoiminta
            Yritysten ja tapahtumien ympäristövastuullisuus
               Ilmastokumppanit
               Ekokompassi
               Tapahtumien ympäristövastuullisuus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ▼

Kaupunginkanslia ▼

Kaupunkiympäristön toimiala ▼

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ▼

Sosiaali- ja terveystoimiala ▼Helsingin kaupungin liikennelaitos ▼

Palvelukeskus ▼

Pelastuslaitos ▼

Stara ▼

Taloushallintopalvelu ▼

Tarkastusvirasto ▼

Työterveys Helsinki ▼

Työväenopisto ▼