Suoraan sisältöön

Sidkarta

Enheterna i alfabetisk ordning ▼


      Enheterna i alfabetisk ordning
         Social- och patientombudsmän
            Klientens och patientens rättigheter
            Social- och patientombudsmännens kontaktuppgifter och uppdrag
            Missnöje med vård eller service
            Granskning av uppgifter
            Val av vårdplats och tillgång till vård
            Länkar och aktuellt
         Södra hemvårdsenheten
         Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande
            Aktuellt
            Hur hittar du oss?
            Fick du bra service hos oss?
            Ofta ställda frågor
            Klientavgifter
            Jobb hos oss
         Nordsjö familjecenter och central för hälsa och välbefinnande
            Aktuellt
            Hur hittar du oss?
            Fick du bra service hos oss?
            Ofta ställda frågor
            Klientavgifter
            Jobb hos oss
         Berghälls familjecenter
            Tjänster och öppettider
            Svenskspråkiga tjänster
            Evenemang och aktuellt
            Ofta ställda frågor
            Hur hittar du oss?
         Studerandehälsovården

Centralerna för hälsa och välbefinnande ▼
Familjecentren ▼
Seniorcenter ▼