Suoraan sisältöön

Sidkarta

En aktiv vardag ▼
Hälsa och välbefinnande ▼
Stöd i vardagen ▼


      Stöd i vardagen
         Rådgivning och uträttande av ärenden
            Seniorinfo
            Helsingfors-hjälpen
            Uträttande av ärenden och tjänster på nätet
            Serviceguide
         Hemvård
            Hemvårdens kontaktuppgifter
            Hemvårdens tjänster och avgifter
            Hemvårdens distanstjänster
            Räknare
            Stödserviceproducenter inom den privata hemvården
            Hemsjukvård
            Motionsavtal
         Närståendevård
            Stöd för närståendevård
            Stödtjänster för närståendevårdare till personer över 65
            Dagverksamhet
            Verksamhetscentren för närståendevård
            Verksamhet och grupper för närståendevårdare och vårdtagare
            Närståendevårdarens hälsogranskningen och -träning
         Ekonomi och penningärenden
            Skattefri hemhjälp
            Utkomststöd
            Pensioner och stöd för pensionstagare
            Skydda dina pengar för bedrägeri
         Självbestämmanderätt
         Resor och färdtjänster
            Helsingfors resetjänst
            Resestöd för äldre
            Färdtjänstens självriskandelar
            Samarbetspartnernas förmedling av frivilliga
         Socialt arbete och socialhandledning

Boende och flytt ▼
Livssituationer ▼
Tjänster för veteraner ▼
Tjänster under coronaepidemin ▼
Stadens seniorinfo nyheter ▼