Suoraan sisältöön

Sidkarta

En aktiv vardag ▼
Hälsa och välbefinnande ▼
Stöd i vardagen ▼
Boende och flytt ▼
Livssituationer ▼


      Livssituationer
         Tjänster i vardagen
            Städ- och omsorgstjänster
            Måltids- och butikstjänster
            Vardagsmåltider
            En volontär som vän
            Hjälpmedel
            En trygg vardag
            Digirådgivning
         Boende
            Boende under renoveringar
            Hyresbostäder för seniorer
            Seniorhus och -bostadsrättbostäder
            Privat serviceboende
            Boenderådgivning
            Boendehälsa och -trygghet
            Flytt
         Ekonomiska ärenden och juridisk hjälp
            Kontroll över ekonomin
            Juridisk hjälp
         Hjärnhälsa
            Sömn
            Minnet
            Beroenden
            Mental hälsa
         En givande vardag
            Hjälp med ensamhet
            Utflykter
            Motion
            Kultur
            Bli volontär
            Seniornätverket
         Kulturell mångfald
            Föreningsverksamhet
            Grupper vid servicecentralerna
            Motion
            Livet i Helsingfors
         Människorelationer
            Parförhållande
            Sexualitet
            Misshandel
            Som anhörig till en äldre
            Att mista en nära anhörig

Tjänster för veteraner ▼
Tjänster under coronaepidemin ▼
Stadens seniorinfo nyheter ▼