Suoraan sisältöön

Sidkarta

En aktiv vardag ▼
Hälsa och välbefinnande ▼


      Hälsa och välbefinnande
         Hälsostationer och sjukvård
            Fysioterapi
            Tandvård
            Laboratorier
            Vaccinationer
            Jouren
         Välbefinnande och hälsa
            Näring och mat
            Motion
            Vänner och anhöriga
            Ite-punkter
            Munhälsa och problem
            Bastur vid servicecentraler
         Behandling av sjukdomar och rehabilitering
            Rehabiliteringsplanering
            Hjälpmedelstjänster
            Egenvårdsartiklar
            Munsjukdomar
         Minnet
            Knep och knåp på nätet
            Dagverksamhet
            Minnesgrupper och minneskaféer
            Egenvårdsträning
            Geriatriska polikliniken
         Stöd i grupp

Stöd i vardagen ▼
Boende och flytt ▼
Livssituationer ▼
Tjänster för veteraner ▼
Tjänster under coronaepidemin ▼
Stadens seniorinfo nyheter ▼