Suoraan sisältöön

Sidkarta

Staden och förvaltning ▼
Social- och hälsovård ▼


      Social- och hälsovård
         Hälsovårdstjänster
            Hälsostationer
               Kontaktuppgifter
               Återuppringningstjänst
            Tandvård
               Avgifter
               Tandläkarjouren
               Tandklinikerna och tidsbeställning
            Sjukhus och polikliniker
               Dals sjukhus
               Haartmanska sjukhuset
               Malms sjukhus
               Storkärrs sjukhus
            Rehabilitering och terapi
               Hjälpmedelstjänster
            Jour
               Allvarliga olycksfall och förgiftningar
               Barnsjukdomar
               Kvinnosjukdomar och förlossningar
               Ögonsjukdomar samt öron-, näs- och halssjukdomar
               Social- och krisjour
            Övriga hälsovårdstjänster
               Utdelning av egenvårdsartiklar
               Screeningundersökningar
               Inremedicinska polikliniken
               Tobakskliniken
               Preventivrådgivning
            Egenvård och elektronisk hälsogranskning
               Elektronisk hälsogranskning och -träning
         Mental- och missbrukarvård
            Jour och akut vård
            Hälsostationer
            Psykiatri- och missbrukarcentraler
               Södra psykiatri- och missbrukarcentralen
               Västra psykiatri- och missbrukarcentralen
               Norra psykiatri- och missbrukarcentralen
               Östra psykiatri- och missbrukarcentralen
               Öppenvårdsrehabilitering
               Substitutionsbehandling
               Övrig psykiatrisk öppenvård
            Dygnetruntvård
            För rehabiliteringsklienter
            Andra tjänster
            Förebyggande mental- och missbrukarvård
               Kontaktuppgifter
         Barnfamiljens tjänster
            Mödra- och barnrådgivning
               Rådgivningsbyråer och kontaktuppgifter
               Avdelningsskötare
               Öppen rådgivningsbyrå
            Skolhälsovård
               Skolhälsovårdarnas kontaktuppgifter
               Till vårdnadshavare
               Aktuellt
               Studerandehälsovård
            Hemservice och socialhandledning
               Familjearbete för romer
            Familjers specialtjänster
               Talterapi
               Ergoterapi
               Näringsterapi
               Terapeutiskt arbete med babyfamiljer
               Barnpsykiatriska arbetsgruppen
            Familjerådgivning
            Familjerättsliga ärenden
               Adoption
               Barnatillsyningsmän
               Medlare i familjefrågor
               Utredningsarbetsgrupp
            Barnskydd
               Bedömning av barnskyddsbehovet
               Familjearbete och familjerehabilitering
               Övriga barnskyddstjänster
               Mottagningsfamiljer och mottagningshem, krisarbete
               Familjevård
               Barnhemsverksamhet
         Handikappservice
            Rådgivning och handledning
            Stöd i vardagen
            Hälsa och rehabilitering
            Delaktighet och dagverksamhet
            Träning och sysselsättning
            Boende
         Tjänster för äldre
            Mångsidiga servicecentraler
            Servicecentraler
            Dagverksamhet
            Närståendevård
            Hemvård
            Boende, rehabilitering och omsorg
            Bedömning och rehabilitering
         Socialt stöd och utkomst
            Socialt arbete och rådgivning
               Socialrådgivning
               Socialt arbete för unga
               Socialt arbete för vuxna
               Boenderådgivning
            Ekonomiskt stöd
               Utkomststöd
               Social kreditering
            Service och understöd för bostadslösa
               Stöd i boendet
               Servicecentral
               Stödboende
            Service och stöd för invandrare
               Invandrarenheten
               Förläggningar
            Sysselsättningsstöd och social rehabilitering
               Utredning av arbetsförmåga
               Kontorstjänster för sysselsättningsstöd
               Arbetsverksamhet i rehabiliteringsyfte
               Rehabiliteringshandledning
               Öppen arbetsverksamhet
               Baggböle arbetscentral
               Uusix-verkstäderna
            Invånarhusen
               Södra Helsingfors
               Östra Helsingfors
               Norra Helsingfors
               Kampens kapell
            Samhällsarbete och uppsökande närarbete
         Tjänster A - Ö
            Aktuellt
            Invånargrupper
            Tjänster
            Verksamhetsställen
            Avgifter

Kartor och trafik ▼
Fostran och utbildning ▼
Kultur och fritid ▼
Boende och miljö ▼
Evenemangskalender ▼