Toimipisteet aakkosittain ▼


       Toimipisteet aakkosittain
          Itäkadun perhekeskus
             Ajankohtaista
             Usein kysyttyjä kysymyksiä Itäkadun perhekeskuksesta
          Äitiys- ja lastenneuvola
             Ajanvaraus ja neuvonta
             Neuvolat
             Ajankohtaista
             Avoin neuvola
             Ryhmät
             Lomakkeet
             Osastonhoitajat
          Lapsiperheiden kotipalvelut
             Lapsiperheiden kotipalvelun maksulaskuri
          Vastaanottoperheeksi
             Aloittaminen vastaanottoperheenä
             Perhehoitajan tehtävät
             Tuki perhehoitajalle
          Perheneuvola
          Keskitetyt perheiden erityispalvelut
             Lapsiperheiden sosiaaliohjaus
                Ryhmät
                Romaniperhetyö
             Sosiaaliohjaus 11-16 -vuotiaille
             Puheterapia
             Pariterapia
             Psykologipalvelu
             Terapeuttinen vauvaperhetyö
          Perheoikeudelliset asiat
             Adoptio
             Lastenvalvojat
                Tapaaminen isyysasioissa
                Tapaaminen äitiysasioissa
                Tapaaminen sopimusasioissa
                Walk in -palvelu elatussopimusasioissa
                Eron ensiapupiste
                Usein kysytyt kysymykset
                Ajankohtaista
             Perheasioiden sovittelu
             Selvitystyöryhmä
          Lastensuojelu
             Sosiaalityö
                Lapsiperheiden palveluarpeen arviointi ja tuki
                Avohuollon sosiaalityö
                Sosiaalityö sijaishuollon aikana
             Perhetyö ja -kuntoutus
                Perhetyö
                Perhekuntoutus
                Ympärivuorokautinen perhekuntoutus
                Päivämuotoinen perhekuntoutus
             Vastaanottolaitokset
                Lasten vastaanotto
                Nuorten vastaanottolaitokset
             Vastaanottoperhetoiminta
             Perhehoito
                Sijaishoitoa
                Valmennus
             Lastenkodit
                Hyvösen lastenkoti
                Lemmilän lastenkoti
                Malmin lastenkoti
                Naulakallion lastenkoti
                Outamon lastenkoti
                Teinilän lastenkoti
             Muut palvelut
                Läheisneuvonpito
                Tukihenkilö
                Toiminnallinen työ
                Jälkihuollon sosiaalityö
                Asumisharjoittelu
          Palvelukeskukset
          Itäkeskuksen palvelukeskustoiminta
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Ryhmät alueella
          Kallion perhekeskus
             Palvelut ja aukioloajat
             Ruotsinkieliset palvelut
             Tapahtumia ja ajankohtaista
             Usein kysyttyjä kysymyksiä
             Miten meille löytää?
          Kampin palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Kannelmäen palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
                Monikulttuuri
                Omaishoito
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Kinaporin palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
                Monikulttuuri
                Omaishoito
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
          Kontulan palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
                Monikulttuuri
                Omaishoito
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Koskelan palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Kustaankartanon palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys- ja päihde
                Omaishoito
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
                Toiminta Siltamäessä
          Munkkiniemen palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
                Omaishoito
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Myllypuron palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
                Monikulttuuri
                Omaishoito
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Pohjois-Haagan palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
                Omaishoito
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Riistavuoren palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Roihuvuoren palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
                Omaishoito
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Rudolfin palvelukeskustoiminta
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Syystien palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
                Omaishoitoperheille
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Töölön palvelukeskus
             Ohjaus ja neuvonta
             Arjen palvelut
             Vertaistuki
                Mielenterveys ja päihde
             Liikunta
             Harrastustoiminta
             Vapaaehtoistoiminta
             Ryhmät alueella
          Monipuoliset palvelukeskukset
          Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ikääntyneiden kanssa
          Omaishoito ikääntyneille
             Ajankohtaista
             Omaishoidon toimintakeskukset
                Eteläinen omaishoidon toimintakeskus
                Itäinen omaishoidon toimintakeskus
                Pohjoinen omaishoidon toimintakeskus
                Läntinen omaishoidon toimintakeskus
             Toimintaa omaishoitoperheille
          Uusien omaishoitajien valmennus
             Valmennuskurssit
                Valmennus yli 65-vuotiaiden omaishoitajille
                Valmennus alle 65-vuotiaiden omaishoitajille
             Ohjeita
             Video-ohjelmat
          Kinaporin monipuolinen palvelukeskus
             Kotihoito
             Arviointi ja kuntoutus
             Päivätoiminta
             Palvelutalo
             Ryhmäkodit
             Palvelukeskustoiminta
          Kivelän monipuolinen palvelukeskus
             Kotihoito
             Arviointi ja kuntoutus
             Päivätoiminta
             Osastot
          Kontulan monipuolinen palvelukeskus
             Arviointi ja kuntoutus
             Päivätoiminta
             Ryhmäkodit
             Palvelukeskustoiminta
          Itäkeskuksen palvelutalo
          Koskelan monipuolinen palvelukeskus
             Kotihoito
             Arviointi ja kuntoutus
             Ympärivuorokautiset yksiköt
             Palveluasuminen
             Palvelukeskustoiminta
          Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus
             Arviointi ja kuntoutus
             Lyhytaikaishoito
             Päivätoiminta
             Palvelutalot
             Palvelukeskustoiminta
          Puistolan palvelutalo
             Arviointi ja kuntoutus
             Palveluasuminen
             Ryhmäkoti
          Siltamäen palvelutalo
          Myllypuron monipuolinen palvelukeskus
             Lyhytaikaishoito
             Päivätoiminta
             Osastot
             Omaishoidon toimintakeskus
             Palvelukeskustoiminta
          Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus
             Arviointi ja kuntoutus
             Lyhytaikaishoito
             Päivätoiminta
             Palveluasuminen
             Ryhmäkodit
             Omaishoidon toimintakeskus
             Palvelukeskustoiminta
          Hopeatien palvelutalo
             Palveluasuminen
             Ryhmäkodit
             Omaishoidon toimintakeskus
             Pavelukeskustoiminta
          Kannelmäen palvelutalo
             Ajankohtaista
             Päivätoiminta
             Palveluasuminen
             Ryhmäkodit
             Palvelukeskustoiminta
          Munkkiniemen palvelutalo
             Päivätoiminta
             Palveluasuminen
             Palvelukeskustoiminta
          Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
             Arviointi ja kuntoutus
             Lyhytaikaishoito
             Päivätoiminta
             Palvelutalo
             Ryhmäkodit
             Palvelukeskustoiminta
          Palvelutalo Rudolf
             Palveluasuminen
             Ryhmäkoti
             Palvelukeskustoiminta
          Syystien monipuolinen palvelukeskus
             Arviointi ja kuntoutus
             Lyhytaikaishoito
             Päivätoiminta
             Palveluasuminen
             Ryhmäkodit
             Omaishoidon toimintakeskus
             Palvelukeskustoiminta
          Madetojan palvelutalo
             Päivätoiminta
             Ryhmäkodit
             Psykogeriatrinen ryhmäkoti
          Vuorensyrjän palvelutalo
             Päivätoiminta
             Palveluasuminen
          Töölön monipuolinen palvelukeskus
             Kotihoito
             Lyhytaikaishoito
             Päivätoiminta
             Palvelutalo
             Ryhmäkodit
             Omaishoidon toimintakeskus
             Palvelukeskustoiminta
          Opiskeluterveydenhuolto
             Ajankohtaista
             Vastaanottotoiminta
             Palvelut ja lomakkeet
             Terveystietoa
             Lisätietoa
          Kouluterveydenhuolto
             Ajankohtaaista
             Lomakkeet
             Palvelut
             Terveystietoa
             Lisätietoa
          Uusix
             Uusix kauppa
                Pop-up kauppa
             Rakennusosien kierrätys
             PC-shop
             Polkupyörät ja niiden osat
             Sosiaalitoimen asiakkaille
             Vierailuryhmät
          Pakila
             Kalustemyymälä
             Kalustekierrätys
             Kalustekunnostus
             Kalusteiden valmistus
             Tehtyjä töitä
             Tekijät
          Tukihenkilö
             Ajankohtaista
             Tukihenkilöksi
          Sosiaali- ja kriisipäivystys
             Sosiaalipäivystys
             Kriisipäivystys
             Nuorten rikosasiat ja oikeusedustus
             Poliisisosiaalityö
             Päivystysten sosiaalityö
          Eteläinen kotihoitoyksikkö
          Itäinen kotihoitoyksikkö
          Kaakkoinen kotihoitoyksikkö
          Keskinen kotihoitoyksikkö
          Koillinen kotihoitoyksikkö
          Lounainen kotihoitoyksikkö
          Läntinen kotihoitoyksikkö
          Pohjoinen kotihoitoyksikkö
          Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
             Ajankohtaista
             Miten meille löytää?
             Saitko meiltä hyvää palvelua?
             Usein kysytyt kysymykset
             Asiakasmaksut
             Meille töihin
          Sosiaali- ja potilasasiamiehet
             Asiakkaan ja potilaan oikeudet
             Yhteystiedot ja tehtävät
             Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun
             Tietojen tarkastaminen
             Hoitopaikan valinta ja hoitoon pääsy
             Linkit ja ajankohtaista
          Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus
             Ajankohtaista
             Seuraa meitä somessa
             Miten meille löytää?
             Saitko meiltä hyvää palvelua?
             Usein kysytyt kysymykset
             Asiakasmaksut
             Meille töihin

Toimipisteet alueittain ▼
Toimipisteet kartalla ▼
Perhekeskukset ▼
Terveys- ja hyvin­vointi­keskukset ▼
Monipuoliset pal­velu­keskukset ▼