Haussa nyt ▼


       Haussa nyt
          Hakijalle
          Yhteishaku ammatilliseen perustutkintoon
             Haussa olevat tutkinnot
             Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
             Kielikoe
             Harkinnanvarainen valinta
             Lukio- ja ammatillisten opintojen yhdistäminen
             Urheilijan ammatillinen koulutus
             Terveydentilavaatimukset (SoRa)
          Vaihtoehtoja ennen ammatillista tutkintoa
             Lupa- ja korttikoulutukset
          Haku aikuiskoulutukseen
             Mitä on aikuisopiskelu
             Koulutuksen suorittaminen näyttötutkintona
             Aikuisopiskelun rahoittaminen
          Haku oppisopimuskoulutukseen
          Erityisesti maahanmuuttajille suunnatut koulutukset
          Lisätietoa opiskelemaan valituille

Koulutukset ▼
Työelämälle ▼
Tietoa meistä ▼
Opiskelijalle ▼
Yhteystiedot ▼
Stadin ammattiopiston uutiset ▼
Aikuisopiston sivut ▼
Opojen sivu ▼