Ykkösten vanhempainilta syksyllä 2021


Tervetuloa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempainiltaan!


Tilaisuus pidetään keskiviikkona 25.8. klo 18.00.
Kokous pidetään Teams-etävanhempainiltana.
Kokouskutsulinkki tilaisuuteen lähetetään sekä sähköpostilla että Wilma-viestillä huoltajille. Toivomme, että yksi perhe/huoltajakunta liittyy tilaisuuteen yhdeltä koneelta.
Vanhempainillassa valitaan myös uusi johtokunta täksi valtuustokaudeksi.

Vanhempainillan ohjelma:

Vuosaaren lukion esittely
Perustietoa kurssimuotoisesta luokattomasta lukiosta
Oppivelvollisuus ja maksuttomuus
Arvioinnin perusteet lukiossa
Vuosaaren lukion painotukset
Vuosaaren lukion uusi rakennus

Yhteisen osuuden jälkeen (n. 45min) on tapaaminen ryhmänohjaajan kanssa myöskin etänä. Ryhmänohjaat laittavat oman erillisen kokouskutsun ryhmänsä huoltajille Wilman kautta.


Yhteistyöterveisin,
vs. rehtori Pekka Lepistö ja
Vuosaaren lukion opettajakunta


P.s. Linkki kokoukseen myös alla

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MjcwZGVjZmMtMWQwMS00OT...