Vuosaaren lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-2023

Kaikissa Suomen lukioissa pitää lain mukaan tehdään suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tarkoituksena on varmistaa, että lukioissa edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Kaikkien opiskelijoiden pitäisi voida tuntea olonsa hyväksytyiksi ja löytää oma polkunsa elämässään.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusilannetta kartoitettiin Vuosaaren lukiossa toteuttamalla kysely opiskelijoille. Vastaajia kyselyyn oli 221. Kyselyn tulokset koottiin ja aihetta käsiteltiin koulun johtoryhmässä, opiskelijakunnan hallituksessassa ja opettajainkokouksessa. Näiden pohjalta tehtiin suunnitelma toimenpiteistä.

Keväällä 2021 toteutetaan kaksi toimenpidettä: opettajien antirasismi-työpaja sekä opiskelijakunnan hallituksen ja tutoreiden somekampanja yhdenvertaisuuden puolesta. Tämä kytkeytyy myös rasismin vastaiseen viikkoon (viikko 11) jolloin opiskelijakunnan hallitus julkaisee sometileillään aiheeseen liittyviä postauksia.

Toimenpiteet jatkuvat vuosina 2021-2023. Syksyllä on tarkoitus jatkaa uudessa koulurakennuksessa teeman parissa mm. uusien ykkösten ryhmäyttämisen yhteydessä. Toimenpiteistä tiedotetaan sitä mukaa kun niitä aletaan toteuttaa.

Lisätietoja Vuosaaren lukion tasa-arvo- ja yhdervertaisuusasioista, kyselyn tuloksista ja tulevista toimenpiteistä voi kysyä koulun opettajilta Antti Kajas ja Saara Sahla.