Suoraan sisältöön

Uusia innovaatioita

<br /><br /><br /><img src="/wps/wcm/myconnect/14701b53-2c8b-43a5-abba-12b5748eee79/1/creative-clipart-innovative-thinking-7.jpg?MOD=AJPERES&CVID=n8HSswH" alt="" title=""><img src="/wps/wcm/myconnect/14701b53-2c8b-43a5-abba-12b5748eee79/1/creative-clipart-innovative-thinking-7.png?MOD=AJPERES&CVID=n8HRadc" alt="" title=""><br /><br /><br />


A

arkkitehtuuri = Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Verstas Arkkitehdit Oy.

aurinkopaneelit = Olennainen osa energiatehokkuutta ovat uudisrakennuksen katolle asennettavat aurinkopaneelit.

avoin oppimisympäristö =  Uudisrakennuksen periaatteessa kaikki tilat ovat oppimistiloja. Tiloja voidaan jakaa ja yhdistää eri tavoin kalusteilla, siirtoseinillä ja vaikka verhoilla. Monimuotoisuus näkyy myös kalusteissa: pulpetti on vain yksi mahdollinen ratkaisu. Oppimisympäristöt laajenevat myös koulun pihalle ja lähiympäristöön.

arvonlisäveroton enimmäishinta =  Rakennuksen kustannusarvio  on 28 miljoonaa euroa.


B

bändiluokka = Tila on varusteltu hyvällä äänieristyksellä sekä tekniikalla, joka mahdollistaa äänittämisen ja kuvaamisen suoraan musiikkistudioon.


E

elinkaarihanke =  Rakennuksen ylläpito kuuluu olennaisena osana rakennusprojektiin ja sopimukseen.

elinkaarimalli = Lukio on Helsingin kaupungin omistuksessa, mutta palveluntuottaja kumppaneineen rakentaa uudisrakennuksen ja vastaa sen ylläpidosta seuraavat 20 vuotta.

elinkaarirakentaminen =  Tapa rakentaa ja rakennuttaa riskit minimoiden ja vastuullisesti.

energiatehokkuus = Uudisrakennuksen tavoitteena on energialuokka A.


I

iltakäyttäjät = Uudisrakennus on monitoimitalo, jota käyttävät iltaisin Vuosaaren alueen kulttuuritoimijat.

immersiivinen tila = Luokkatila, jossa intuitiivinen vuorovaikutteinen sisältö, laadukas videokuva ja äänimaisemointi uppouttavat opiskelijan ääni- ja videomaisemaan.  Immersiivisessä tilassa teknologia auttaa opiskelijaa kokemaan olevansa osa esitettävää sisältöä.

intensiivisen työn tila = Luokkatila, jossa on tilaa noin 20-32 opiskelijalle, kooltaan “perinteinen luokka”.


J

jätteiden lajittelu = Osa energiatehokkaan uudisrakennuksen tiloista varataan kierrätykselle ja lajittelulle.


K

kasvatusikkuna = 3. kerrokseen valmistuva kasvien kasvatusalue biologian opetusta varten

kengätön koulu = Avoimissa oppimistiloissa minimoidaan häiritsevää melua mm. jättämällä kengät aulatiloihin. 


L

laaja-alaiset opinnot = Lukion uusissa opetussuunnitelmissa kaikkia oppiaineita yhdistävät teemakokonaisuudet, joihin kuuluu mm. hyvinvointi, vuorovaikutus, eettisyys ja ympäristöosaaminen.

laboratoriotilat = 3. kerrokseen valmistuu kolme laboratoriotilaa, joita käytetään etenkin kemian, fysiikan ja biologian opetuksessa. 

liikuntapiha = Liikuntapiha on suunnitteluvaiheessa ja sinne voi tulla vaikkapa parkour-rata tai trampoliineja.M

makers’ space = “värkkäämö”; Värkkäämisessä eli maker-kulttuurissa yhdistyvät käsillä tekeminen, innovointi ja teknologian hyödyntäminen. Oppilaat luovat, kokeilevat, keksivät, oppivat ja jakavat uutta. Värkkäämisessä voidaan hyödyntää modernia teknologiaa, esimerkiksi 3D-tulostimia. 

mosaiikkiraitti 2 B = Uudisrakennuksen postiosoite, vaikka sisäänkäyntejä tulee myös Tyynylaavankujan ja Ulappasillan suuntaan.

monitoimisali = Liikuntasalin tyyppinen iso tila, joka on jaettavissa useaan lohkoon ja palvelee liikuntatuntien lisäksi taideaineita, ylioppilaskirjoituksia ja erilaisia yleisötilaisuuksia iltaisin. Saliin tulee kasattava katsomo 600-henkilölle.

musiikkipainotus = iso musiikkiluokka, musiikkistudio, bändiluokka, näyttämö, ulkolava ja harjoitustilat palvelevat koulun musiikkipainotusta. Tilat ovat varusteltu uusimmalla tekniikalla.

muunneltavat tilat = ks. avoin oppimisympäristö


N

näyttämö = Monitoimisalin yhteyteen rakennetaan esiintymistekniikaltaan moderni näyttämö "vaativan mallin" -konseptilla. Vaativaa mallia käytetään kouluissa, joissa esitystoiminta on merkittävä osa koulun opetustoimintaa.


O

(L)OPS= Kaikkien Suomen lukioiden opetussuunnitelmien perusteet uudistuvat ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2021.

oppimiskäsitys = Uusi oppimiskäsitys korostaa opiskelijaa aktiivisena toimijana, joka ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Opiskelijat prosessoivat tietoa monimuotoisissa oppimistiloissa ja vaihtelevan kokoisissa ryhmissä.Olennaista on vuorovaikutus sekä opettajan että muiden opiskelijoiden kesken.

oppimisympäristö = Uudisrakennuksen oppimisympäristö laajenee myös varsinaisen koulurakennuksen ulkopuolelle, koulun pihalle ja lähiympäristöön.


P

palveluntuottajat = Yritykset, jotka ovat vastuussa elinkaarihankkeesta, YIT ja Caverion OY.

pienoiskeittiö = luonnontieteiden avotilan yhteydessä oleva keittiösaareke, jossa tehdään mm. molekyyligastronomian ja mikrobiologian töitä biologian ja kemian opetuksessa.

pienryhmätila = Uudisrakennuksen kooltaan pienin opetus- ja opiskelutila, koko noin  5-15 hengelle.


R

ravintolasali = ravintolasali voi toimia myös yleisötilana tapahtumille, vierailijoille, seminaareille ja iltakäyttäjille. Ruokalassa sijaitsee "speakers corner" -lava, josta voi pitää pienempiä esityksiä. Isompia esityksiä varten näyttämö avautuu myös ruokalan puolelle.

ryhmätyötila = ks. pienryhmätila


S

sisäilma = Tärkeä osa vastuullista elinkaarihanketta on laadun takaaminen myös sisäilman ja sen säilymisen osalta.

speakers corner = Ruokalassa sijaitseva pieni lava, jossa voi pitää puheita, esitelmiä ja esityksiä. 

T

taiteiden oppimistilat = taiteiden oppimistiloja kuvaa läpinäkyvyys, monipuolisuus ja monikäyttöisyys.

talotekniikka = talotekniikan tiedot ovat oppimiskäytössä.

tapahtumapiha = Tapahtumapihalla on tekninen varustelu esiintymiseen, videon projisointiin talon seinään, äänen ja kuvan nauhoittamiseen.

teknologiapainotus =  Vuosaaren lukion teknologiakurssit käsittelevät robotiikkaa ja tekoälyä sekä teknologiaa laaja-alaisesti ympäristön, liikunnan ja terveyden, automaation, ohjelmoinnin ja koodauksen sekä historian näkökulmista.

tutkimuspiha = 3. kerroksen tasanteelle muodostuva piha-alue, jota käytetään etenkin biologian ja fysiikan opetuksessa.


#uusivuolu  = uudisrakennuksen virallinen hashtag


V

viherkatto = Osa energiatehokkuutta ja virikkeellistä ympäristöä, jota voidaan käyttää myös opetuksessa.

virikkeellinen ympäristö = Seinäpinnat, monipuoliset materiaalivalinnat, avoimien tilojen muunneltavuus, monet nousevat pihat ja kattotasot tarjoavat esteettisen kokemuksen lisäksi mahdollisuuksia esitellä opiskelijoiden taidetta ja tiedettä ja rakentaa yhteistä tilaa yhdessä.

#vuosaarenuusilukio2021 = Uudisrakennuksen toinen virallinen hashtag

värkkäämö =  suomennos, ks.  makers´ space


Y

yhteisöllinen tila = Lukiorakennuksen avoin tila, jonka tehtävä on ennen kaikkea sosiaalinen, esimerkiksi opiskelijakunnan tarpeisiin rakennetaan omat tilat.

ympäristöluokitus =  RTS-ympäristöluokitus tukee ympäristövastuullista rakentamista.


Ä

äänisuihku = Kaiutinratkaisu, jossa korkealuokkainen ääni kohdistetaan halutulle alueelle, voidaan käyttää monipuolisesti opiskelun tukena esimerkiksi kielten itsenäisissä tehtävissä.


Innovaatioita kuvaava havainnepiirros26.08.2020 10:46